Imenovana nova predsjednica Uprave Raiffeisen Investa

04.01.2013

Vesna Tomljenović-Čičak, dosadašnja direktorica Direkcije skrbništva u Raiffeisenbank Austria d.d. (RBA), imenovana je predsjednicom Uprave Raiffeisen Investa.

 

Vesna Tomljenović-Čičak, dosadašnja direktorica Direkcije skrbništva u Raiffeisenbank Austria d.d. (RBA), imenovana je predsjednicom Uprave Raiffeisen Investa.

Na sjednici Nadzornog odbora Raiffeisen Investa održanoj 31. prosinca 2012. godine, Vesna Tomljenović-Čičak imenovana je predsjednicom Uprave Raiffeisen Investa, društva za upravljanje investicijskim fondovima. Nadzorni odbor Raiffeisen Investa potvrdio je i mandat Goranu Nušinoviću, koji je od prosinca 2009. godine, član Uprave Društva.

Vesna Tomljenović Čičak diplomirala je na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu, smjer Financije. Karijeru je započela 1997. godine u Zagrebačkoj banci, no vrlo brzo prelazi u Raiffeisenbank Austria d.d. Zagreb (RBA), gdje radi na poslovima tržišta kapitala, inicijalno kao broker, a zatim pokreće i organizira poslove skrbništva i depozitne banke u RBA. Tijekom 2004. godine imenovana je Direktorom direkcije skrbništva, depozitne banke i administracije. Karijeru u RBA 2007. godine privremeno prekida angažmanom na mjestu člana Uprave ICF Investa. Po povratku u RBA, krajem 2007. godine imenovana je zamjenicom izvršnog direktora Sektora transakcijskih poslova. Od kolovoza 2012. godine, uslijed promjena organizacijske strukture Banke, ponovo je direktorica Direkcije skrbništva. Vesna Tomljenović Čičak položila je ispite za brokera i investicijskog savjetnika.

Dosadašnja predsjednica Uprave, Renata Gecan Milek, po redovnom isteku mandata preuzela je upravljanje projektom novog tipa privatnog bankarstva u Raiffeisenbank Austria d.d. (RBA).

Sve dodatne informacije o Raiffeisen investicijskim fondovima dostupne su na internetskoj stranici www.rbainvest.hr.