Aktivacija kartice

Vaša nova RBA debitna ili kreditna kartica nije aktivna zbog sprječavanja moguće zlouporabe. Aktivirajte karticu odmah po primitku jednostavno putem mojaRBA mobilne aplikacije ili internetskog bankarstva.

Kako aktivirati karticu mojaRBA mobilnom aplikacijom?

 

Aktivirajte svoju karticu u dva klika!

Kada imate kartice za aktivaciju, u aplikaciji mojaRBA, iznad liste „Računi“, pojavit će vam se ikona za aktivaciju kartica:
1. na ekranu Aktivacija kartica odaberite karticu koju želite aktivirati i tapnite na opciju Aktiviraj karticu
2. potvrdite primitak kartice, autorizirajte aktivaciju i Vaša kartica je aktivirana i sprema za korištenje.
Kartice aktivirajte nakon provjere da podaci s kartice koju ste zaprimili poštom, odgovaraju podacima u aplikaciji.

Kako aktivirati karticu internetskim bankarstvom?

 

Aktivacija kartice internetskim bankarstvom
Opcija "Aktivacija kartica" vidljiva je u izborniku "Kartice" u vašem internetskom bankarstvu:
1. na ekranu Aktivacija debitnih i kreditnih kartica odaberite karticu* koju želite aktivirati 
2. klikom na Potvrdi autorizirajte zahtjev vašim uređajem (identično kao autorizacija platnih naloga)
3. nakon potvrde zahtjeva pojavit će se poruka da je vaša kartica spremna za korištenje.

Kartice aktivirajte nakon što ih zaprimite poštom, odnosno kada ste provjerili da podaci s kartice odgovaraju podacima u internetskom bankarstvu.
*istovremeno je moguće aktivirati više kartica

Kako aktivirati karticu pozivom?

 

Vašu RBA karticu možete aktivirati pozivom na RBA INFO telefon 072626262 - pripremite OIB i broj kartice i na izborniku odaberite tipku 0 za aktivaciju kartice.
Poziv se naplaćuje prema tarifi vašeg telekomunikacijskog operatera.

Reizdane kartice

 

Ponovno izdavanje kartice nakon isteka roka valjanosti:
- reizdana debitna kartica aktivna je odmah po prvoj PIN transakciji
- reizdana kreditna kartica aktivna je odmah s datumom važenja

Kartice izdane nakon prijave gubitka ili krađe, zbog oštećenja kartice ili promjene imena/prezimena potrebno je aktivirati putem mobilnog ili internetskog bankarstva ili pozivom na RBA INFO telefon.
 

Aktivirajte karticu

Internetsko bankarstvo

Aktivirajte karticu putem internetskog bankarstva

Pozivi iz zemlje

Nazovite RBA INFO telefon

Pozivi iz inozemstva

Nazovite RBA INFO telefon