Aktivacija kartice

Vaša nova RBA debitna ili kreditna kartica nije aktivna zbog sprječavanja moguće zlouporabe. Aktivirajte karticu odmah po primitku pozivom na RBA INFO telefon!

Načini aktivacije kartica

 • Kako aktivirati karticu?

  Kako aktivirati karticu?

  Novu debitnu ili kreditnu karticu molimo vas aktivirajte pozivom na RBA INFO telefon.

  Reizdane kartice (ponovno izdavanje kartice nakon isteka roka valjanosti)
  Reizdana debitna kartica aktivna je odmah po prvoj PIN transakciji.
  Reizdana kreditna kartica aktivna je odmah s datumom važenja.

  Gubitak ili krađa kartice
  U slučaju prijave gubitka, krađe, oštećenja kartice ili promjene imena/prezimena - novu karticu potrebno je aktivirati pozivom na RBA INFO telefon.

Aktivirajte karticu

Pozivi iz zemlje

Nazovite RBA INFO telefon

Pozivi iz inozemstva

Nazovite RBA INFO telefon