Tjedni kalendar objava

 

Tjedni kalendar objavljivanja podataka za razdoblje od 15. do 19. listopada

CET Zemlja Podatak (za razdoblje)
15. listopada    
14:30 SAD Empire Manufacturing indeks (10/18)
16:30 SAD Poslovne zalihe (08/18)
16. listopada    
08:00 Njemačka Indeks uvoznih cijena (08/18)
11:00 Eurozona Robna razmjena s inozemstvom (08/18)
11:00 Njemačka ZEW indeks poslovnih očekivanja (10/18)
11:00 Hrvatska Indeks potrošačkih cijena (09/18)
15:15 SAD Industrijska proizvodnja (09/18)
15:15 SAD Iskorištenost kapaciteta (09/18)
16:00 SAD Zaposlenost (JOLTS) (08/18)
22:00 SAD Neto priljev stranog kapitala (08/18)
17. listopada    
11:30 Eurozona Output u građevinskom sektoru (08/18)
11:30 Eurozona Indeks potrošačkih cijena (09/18)*
16:00 SAD Započete gradnje stambenih objekata (09/18)
16:00 SAD Izdane građevinske dozvole (09/18)
20:00 SAD FOMC minute sa sastanka
18. listopada    
14:30 SAD Zahtjevi za naknade za nezaposlene
14:30 SAD Zahtjevi za naknade za novonezaposlene
14:30 SAD Vodeći indeks (09/18)
19. listopada    
10:00 Eurozona Tekući račun bilance plaćanja (08/18)
16:00 SAD Prodaja postojećih stambenih objekata (09/18)

*konačni podaci
**preliminarni podaci