Tjedni kalendar objava

 

Tjedni kalendar objavljivanja podataka za razdoblje od 21. do 25. svibnja

CET Zemlja Podatak (za razdoblje)
21. svibnja    
- - -
22. svibnja    
16:00 SAD Richmond Fed indeks (05/18)
23. svibnja    
09:30 Njemačka PMI prerađivačkog sektora (05/18)**
09:30 Njemačka PMI uslužnog sektora (05/18)**
10:00 Eurozona PMI prerađivačkog sektora (05/18)**
10:00 Eurozona PMI uslužnog sektora (05/18)**
15:45 SAD PMI prerađivačkog sektora (05/18)**
15:45 SAD PMI uslužnog sektora (05/18)**
16:00 SAD Prodaja novoizgrađenih stambenih objekata (04/18)
16:00 Eurozona Povjerenje potrošača (05/18)
10:00 SAD FOMC – objava zapisnika
24. svibnja    
08:00 Njemačka BDP (Q1/18)*
08:00 Njemačka GfK Povjerenje potrošača (06/18)
14:30 SAD Zahtjevi za naknade za nezaposlene
15:30 SAD Zahtjevi za naknade za novonezaposlene
16:30 SAD Prodaja postojećih stambenih objekata (04/18)
25. svibnja    
10:00 Njemačka IFO indikator poslovne klime (05/18)
10:00 Njemačka IFO indikator poslovnih očekivanja (05/18)
11:00 Hrvatska Zaposlenost (04/18)
14:30 Eurozona Narudžbe trajnih dobara (04/18)**
16:00 Eurozona Univ. of Michigan indeks poslovnih očekivanja (05/18)*

*konačni podaci
**preliminarni podaci