Tjedni kalendar objava

 

Tjedni kalendar objavljivanja podataka za razdoblje od 25. do 29. listopada

Datum CET Podatak (za razdoblje)
Hrvatska    
29.10. 11:00 Realni promet trgovine na malo, god. promj., (ruj.)
29.10. 11:00 Industr. proizv., god promj., (ruj.)
29.10. 11:00 Novčana masa M1 (ruj.)
Europodručje    
29.10. 10:00 Njemačka: BDP; tromj. promj. (ruj.)
25.10. 10:00 Njemačka: IFO pokazatelj očekivanja (list.)
25.10. 10:00 Njemačka: IFO pokazatelj trenut. Raspolož. (list.)
25.10. 10:00 Njemačka: IFO pokazatelj posl. okruženja (list.)
27.10. 08:00 Njemačka: GfK indeks potroš. Povjerenja (stud.)
28.10. 11:00 europodručje: Povjerenje potrošača (list.)
28.10. 11:00 europodručje: Ekonomsko povjerenje (list.)
28.10. 11:00 europodručje: Povjerenje u industr. (list.)
28.10. 11:00 europodručje: Povjerenje u usl. djelatnosti (list.)
28.10. 14:00 Njemačka: Indeks potroš. cijena, god.promj., (list.)
29.10. 10:00 Njemačka: BDP, kal. prilagođeno., god. promj.,(ruj.)
29.10. 11:00 europodručje: temelj. indeks potroš. cijena, god. promj. (list.)
29.10. 11:00 europodručje: Indeks potroš. cijena , god. promj. (list.)
29.10. 11:00 europodručje: BDP sezons. prilagođen, god. promj (ruj.)
SAD    
26.10. 16:00 Richmond Fed Manufact. Indeks, (list.)
27.10. 14:30 Narudž. trajnih dobara (ruj.)
28.10. 14:30 Zahtjevi za nakn. za nezap. (23. list.)
28.10. 14:30 BDP god. promj, tromj., (ruj.)
29.10. 16:00 U. of Mich. Sentiment (list.)
29.10. 16:00 U. of Mich. trenut. raspolož. (list.)
29.10. 16:00 U. of Mich. očekivanja (list.)
Događanja    
28.10. 13:45 Sjednica upravnog vijeća ESB-a

*konačni podaci
**preliminarni podaci