Tjedni kalendar objava

 

Tjedni kalendar objavljivanja podataka za razdoblje od 10. do 14. prosinca

Datum CET Podatak (za razdoblje)
Hrvatska    
13.12. 11:00 Izdane građevinske dozvole (Lis)
14.12. 11:00 Indeks potrošačkih cijena, god.pr.(Stu)
Eurozona    
10.12. 08:00 Njemačka: Robna razmjena (Lis)
10.12. 10:00 Njemačka: Tekući rn.bilance plaćanja (Lis)
10.12. 10:30 eurozona: Sentix povjerenje investitora (Pro)
11.12. 11:00 Njemčka: ZEW indeks poslovnih očekivanja (Pro)
11.12. 11:00 eurozona: ZEW indeks poslovnih očekivanja (Pro)
12.12. 11:00 eurozona: Industrijska proizvodnja, mj.pr. (Lis)
12.12. 11:00 eurozona: Zaposlenost, god.pr. (Q3)
13.12. 08:00 Njemačka: Indeks potrošačkih cijena,god.pr.(Stu)*
14.12. 09:30 Njemačka: PMI prerađ.sektora (Pro) **
14.12. 09:30 eurozona: PMI prerađ.sektora (Pro) **
14.12. 09:30 eurozona: PMI uslužnog sektora (Pro) **
14.12. 09:30 Njemačka: PMI uslužnog sektora (Pro) **
SAD    
10.12. 16:00 JOLTS zaposlenost (Lis)
11.12. 14:30 Indeks proizvođačkih cijena, god.pr.(Stu)
12.12. 14:30 Indeks potrošačkih cijena, god.pr.(Stu)
13.12. 14:30 Zahtjevi za nezaposlene
13.12. 14:30 Zahtjevi za novonezaposlene
13.12. 13:45 eurozona: ESB odluka o referentnoj kamatnoj stopi
14.12. 14:30 Trgovina na malo, mjesečna promjena (Stu)
14.12. 15:15 Industrijska proizvodnja, mjesečna promjena (Stu)
14.12. 15:15 Iskorištenost kapaciteta (Stu)
14.12. 15:45 PMI prerađivačkog sektora (Pro) **
14.12. 15:45 PMI uslužnog sektora (Pro) **
14.12. 16:00 Poslovne zalihe (Lis)
Događanja    
13.12. - Hrvatska: Savjet HNB-a

*konačni podaci
**preliminarni podaci