Tjedni kalendar objava

 

Tjedni kalendar objavljivanja podataka za razdoblje od 26. do 30. listopada

Datum CET Podatak (za razdoblje)
Hrvatska    
29.10. 11:00 Industrijska proizvodnja, god.promj. (ruj)
30.10. 11:00 Trgovina na malo, god. promj. ( ruj)
Eurozona    
26.10. 10:00 Njemačka: IFO poslovne klime (lis)
26.10. 10:00 Njemačka: IFO očekivanja (lis)
28.10. 08:00 Njemačka: Indeks uvoznih cijena, god. promj. (ruj)
29.10.. 11:00 europodručje: Ekonomsko povjerenje (lis)
29.10. 11:00 europodručje: Povjerenje potrošača (lis)*
29.10. 14:00 Njemačka: Indeks potrošačkih cijena, god. promj. (lis)**
30.10. 08:00 Njemačka: Trgovina na malo, god. promj. (ruj)
30.10. 08:00 Njemačka: BDP, god. promj. kal. pril. (3. tromj.)**
30.10. 11:00 europodručje: Stopa nezaposlenosti (ruj)
30.10. 11:00 europodručje: BDP, tromj. promj. (3. tromj.)
30.10. 11:00 europodručje: Indeks potrošačkih cijena, god. promj. (lis)**
SAD    
26.10. 15:00 Prodaja novoizgrađenih stambenih objekata (ruj)
27.10. 13:30 Narudžbe trajnih dobara (ruj)**
27.10. 15:00 Richmond Fed indeks prerađivačkog sektora
29.10. 13:30 Zahtjevi za naknade za novonezaposlene (24. lis)
29.10. 13:30 Zahtjevi za naknade za nezaposlene (17. lis)
29.10. 13:30 BDP, anualizirani, tromj. promj. (3. tromj.)
30.10. 15:00 U. of Michigan očekivanja (lis)*
Događanja    
29.10. - ESB - odluka o referentnim kamatnim stopama

*konačni podaci
**preliminarni podaci