Makroekonomski pokazatelji

Pokazatelj Mjesec Godina Vrijednost
Bruto domaći proizvod, % godišnja promjena (realno) q4 2016 3,4
Industrijska proizvodnja, % godišnja promjena (impg) 01 2017 4
Potrošačke cijene, % godišnja promjena, pr 02 2017 1,4
Proizvođačke cijene, % godišnja promjena, pr 01 2017 1,8
Trgovina na malo, % godišnja promjena (realno, impg) 01 2017 2,6
Noćenja turista, % godišnja promjena 12 2016 25,3
Saldo konsolidirane opće države, milijuni HRK, ESA 2010 2015 -11,027
Saldo konsolidirane opće države, %BDP-a, ESA 2010 2015 -3,3
Prosječna mjesečna neto plaća, u kunama 12 2016 5,838
Stopa nezaposlenosti, % (kr) 01 2017 15,4
Broj registriranih nezaposlenih 02 2017 238,934
Prosječan tečaj EUR/HRK 10 2016 7,5
Prosječan tečaj USD/HRK 10 2016 6,8
Prosječan tečaj CHF/HRK 10 2016 6,89
Izvoz roba, milijuni EUR 12 2016 1,19
Uvoz roba, milijuni EUR 12 2016 1,781
Tekući račun platne bilance, milijuni EUR q3 2016 3.344,7
Tekući račun platne bilance, udio u BDP-u, % q3 2016 3,2
Vanjski dug, milijarde eura 11 2016 43,843
Vanjski dug, udio u BDP-u % 11 2016 94,2
Javni dug, % BDP-a, ESA 2010 2014 85,1
Međunarodne pričuve HNB, milijuni EUR 01 2017 14,596
Novčana masa (M1), milijuni HRK, kr 01 2017 81,695
Ukupni krediti, milijarde kuna, kr 01 2017 254,569
Depoziti kod poslovnih banaka, milijarde kuna, kr 01 2017 202,553
Devizni tečaj EUR/HRK, pr 02 2017 7,45
Devizni tečaj USD/HRK, pr 02 2017 7
Devizni tečaj CHF/HRK, pr 02 2017 6,99

Legenda: impg - isti mjesec prošle godine, kr - na kraju razdoblja Izvori: Državni zavod za statistiku, Hrvatska narodna banka, Ministarstvo financija, Zavod za zapošljavanje