Makroekonomski pokazatelji

Pokazatelj Mjesec Godina Vrijednost
Bruto domaći proizvod, % godišnja promjena (realno) q4 2016 3,4
Trgovina na malo, % godišnja promjena (realno) 02 2017 5,7
Industrijska proizvodnja, % godišnja promjena 02 2017 2,3
Potrošačke cijene, % godišnja promjena, pr 02 2017 1,4
Proizvođačke cijene, % godišnja promjena, pr 01 2017 1,8
Noćenja turista, % godišnja promjena 02 2017 11,4
Stopa registrirane nezaposlenosti, % 02 2017 15,3
Broj registriranih nezaposlenih 02 2017 238.934
Prosječna mjesečna neto plaća, u kunama 01 2017 5.895
Saldo konsolidirane opće države, %BDP-a* 2015 -3,3
Saldo konsolidirane opće države, milijuni kuna* 2015 -11.027
Izvoz roba, milijuni eura 01 2017 995
Uvoz roba, milijuni eura 01 2017 1.482
Tekući račun platne bilance, milijuni eura q4 2016 -696,5
Tekući račun platne bilance, udio u BDP-u, %** q4 2016 2,6
Međunarodne pričuve HNB, milijuni eura 01 2017 14.596
Javni dug, udio u BDP-u, % q4 2016 84,2
Inozemni dug, udio u BDP-u % q4 2016 91,4
Devizni tečaj EUR/HRK, pr 03 2017 7,42
Devizni tečaj USD/HRK, pr 03 2017 6,95
Devizni tečaj CHF/HRK, pr 03 2017 6,93
Novčana masa (M1), milijuni kuna, kr 02 2017 82.607
Ukupni krediti, milijuni kuna, kr 02 2017 255.148
Depoziti kod poslovnih banaka, milijuni kuna, kr 02 2017 200.358

Legenda: impg - isti mjesec prošle godine, kr - na kraju razdoblja Izvori: Državni zavod za statistiku, Hrvatska narodna banka, Ministarstvo financija, Zavod za zapošljavanje

* ESA 2010
** podatak za posljednja četiri tromjesečja
 
IZJAVA O ODRICANJU ODGOVORNOSTI