Načela - arhiva

Arhiva-2019-07-22_Interest and Fee Calculation Rules (885 KB)

arhiva-2013-10-15_rba-nacela-utvrdivanje-promjene (289 KB)

arhiva-2011-01-01_Nacela_za_utvrdjivanje_kamatnih_stopa_i_naknada (64 KB)

arhiva-2012-01-01_Nacela_za_utvrdjivanje_kamatnih_stopa_i_naknada (159 KB)

arhiva-2012-04-01_Nacela_za_utvrdjivanje_kamatnih_stopa_i_naknada (117 KB)

arhiva-2012-06-01_Nacela_za_utvrdjivanje_kamatnih_stopa_i_naknada (117 KB)

arhiva-2012-10-01_Nacela_za_utvrdjivanje_kamatnih_stopa_i_naknada (118 KB)

arhiva-2013-01-10_Nacela_za_utvrdjivanje_kamatnih_stopa_i_naknada (201 KB)

arhiva-2014-01-01_rba-nacela-utvrdivanje-promjene (286 KB)

Arhiva-2014-06-01_Informacija za klijente - poslovne subjekte o načelima utvrđivanja i obračuna kamata i naknada za transakcijsko poslovanje (161 KB)

arhiva-2013-01-10_rba-nacela-utvrdivanje-promjene (201 KB)

arhiva-2013-02-01_rba-nacela-utvrdivanje-promjene-poslovni-subjekti (102 KB)

arhiva-2013-06-01_rba-nacela-utvrdivanje-promjene (129 KB)

arhiva-2013-09-01_rba-nacela-utvrdivanje-promjene (121 KB)

Arhiva-2020-06-12_Interest and calculation rules (1.027 KB)

Arhiva-2021-01-01_Opće informacije o uslugama Banke (300 KB)

Arhiva-2021-05-01_Opće informacije o uslugama banke (301 KB)

Arhiva-2023-01-01_Osnovne informacije o zaštiti depozita (266 KB)

Arhiva-2023-06-09_Politika izvršavanja naloga klijenata (496 KB)

Arhiva-2020-06-12_Pravilnik o obračunu kamata i naknada (1.071 KB)