RBA dokumentacija

Jednokratne platne transakcije

General Terms and Conditions for One-Time Payment Transactions (98 KB)

Notification on changes of General Terms and Conditions and Cut-Off Times 20.10.2023 (130 KB)

Opći uvjeti poslovanja za jednokratne platne transakcije (101 KB)

Client order execution policy (486 KB)

Online gotovinski kredit - uvjeti i opće informacije (130 KB)

Stambeni kredit - ostali uvjeti (106 KB)

Stambeni kredit - uvjeti i opće informacije (128 KB)

Izvadak iz odluke o kamatnim stopama (148 KB)

Opći uvjeti u kreditnom poslovanju sa fizičkim osobama (298 KB)

Gotovinski nenamjenski kredit s fiksnom kamatnom stopom - osnovni uvjeti (161 KB)

Gotovinski nenamjenski krediti za umirovljenike s fiksnom kamatnom stopom - uvjeti i opće informacije (136 KB)

Turistički kredit u EUR s fiksnom kamatnom stopom - osnovni uvjeti i opće informacije (149 KB)

Naknade u poslovima kreditiranja građana (141 KB)

Najava promjena Općih uvjeta u kreditiranju stanovništva od 25.3.2024. (94 KB)

Obavezna dokumentacija HNB-a

Obavijest o izmjenama uvjeta prekoračenja i okvirnog ugovora po tekućem računu (120 KB)

Opći uvjeti po računima za plaćanje fizičkih osoba (429 KB)

Opće informacije o uslugama Banke (1.045 KB)

Pravilnik o obračunu kamata i naknada (453 KB)

Terminski plan izvršenja platnih transakcija za fizičke osobe (156 KB)

Izvadak iz odluke o visini naknada za usluge (535 KB)

Naknade u poslovanju s fizičkim osobama (487 KB)