RBA dokumentacija

Jednokratne platne transakcije

General Terms and Conditions for One Time Payment Transactions (63 KB)

Opći uvjeti poslovanja za jednokratne platne transakcije (61 KB)

Obavezna dokumentacija HNB-a

Pravilnik o obračunu kamata i naknada (839 KB)

Najava promjena Okvirnog ugovora i informacija o osiguranju (152 KB)

Opći uvjeti po računima za plaćanje fizičkih osoba (414 KB)

Pojašnjenje promjena kamatne stope za korisnike RBA osobnih kreditnih kartica s primjenom od 01.07.2022. (440 KB)

Izvadak iz odluke o visini naknada za usluge (531 KB)

Izvadak iz Odluke o kamatnim stopama (330 KB)

Opće informacije o uslugama banke (344 KB)

Naknade u poslovanju s fizičkim osobama (553 KB)