Internetsko bankarstvo
za mala poduzeća i obrtnike

Poslujte učinkovito bez dolazaka u poslovnicu

Internetsko bankarstvo
za mala poduzeća i obrtnike

Poslujte učinkovito bez dolazaka u poslovnicu

Saznajte više

Vaše poslovne potrebe

 

Usmjerite vaše vrijeme na razvoj poslovanja, a mi ćemo vas podržati!

Upravljajte financijskim poslovanjem svojeg malog poduzeća ili obrta na moderan i učinkovit način uz internetsko bankarstvo. Korištenje usluge prilagodite svojim potrebama i pojednostavite si poslovanje, uštedite vrijeme te smanjite dolaske u poslovnicu.

Prednosti

 • Efikasno upravljanje financijskim poslovanjem

  Efikasno upravljanje financijskim poslovanjem

  Kontrolirajte novčani tok vašeg poslovanja, određujte prioritetna plaćanja uz povoljnije naknade

 • Dostupnost informacija 24 sata na dan

  Dostupnost informacija 24 sata na dan

  Informacije o stanju po transakcijskim računima dostupne su vam bilo kada i bilo gdje

 • Jednostavnije poslovanje s tijelima državne uprave i javnih službi

  Jednostavnije poslovanje s tijelima državne uprave i javnih službi

  Korištenjem Fina certifikata na autentifikacijskim uređajima omogućen vam je pristup B2G (Business to Government) uslugama

Opis funkcionalnosti

 • Internetsko bankarstvo omogućuje:

  Internetsko bankarstvo omogućuje:

  • pregled prometa i stanja po transakcijskim računima
  • pregled svih plaćanja zadanih internetskim bankarstvom
  • plaćanje u eurima i devizama pojedinačnim unosom ili slanjem datoteke zbrojnog naloga
  • zadavanje platnih naloga unaprijed uz mogućnost opoziva prije datuma izvršenja
  • učitavanje predložaka u obliku Excel datoteka
  • oročavanje depozita
  • kupoprodaju deviza
  • kupnju/prodaju udjela u Raiffeisen investicijskim fondovima i pregled stanja udjela
  • eBroker - trgovanje dionicama na Zagrebačkoj burzi u realnom vremenu
  • zadavanje i pregled naloga za otvaranje dokumentarnog akreditiva
  • zadavanje instrukcija za skrbništvo i pregled stanja po skrbničkim računima
  • zadavanje zahtjeva za izdavanje elektroničkog Izvješća o solventnosti

 • Preuzimanje različitih dokumenata:

  Preuzimanje različitih dokumenata:

  • dnevni i arhivski izvatci računa (PDF, HUB3, camt.053, MT940, skupni XML)
  • izvatci po Business Mastercard revolving kreditnoj kartici
  • obavijesti o deviznom priljevu / SWIFT potvrde o izvršenim plaćanjima
  • potvrde o provedenim plaćanjima
  • rekapitulacija obračuna naknada i obavijest o obračunatoj kamati i naknadi
  • elektroničko Izvješće o solventnosti
  • fakture za pojedine usluge uz digitalni potpis na svim izvješćima u PDF formatu

 
Mjesečna naknada za RBA internetsko bankarstvo 4.00 EUR po računu
Naknada za RBA internetsko bankarstvo u FlexiBIZ poduzetničkim paketima bez naknade
Naknada za RBA internetsko bankarstvo po FlexiBIZ štednom računu bez naknade
USB uređaj ili SmartCard kartica s FINA certifikatom
(izdavanje novog uređaja ili zamjena postojećeg zbog promjene podataka ili isteka certifikata)
26,54 EUR
Izdavanje dodatnog čitača kartice 13,27 EUR

Pregled svih naknada dostupan je u dokumentu Izvadak iz odluke o visini naknada za usluge - za poslovne subjekte.

Kako ugovoriti?

 

Internetsko bankarstvo možete ugovoriti u RBA poslovnici odmah prilikom otvaranja transakcijskog računa.

Za pristup internetskom bankarstvu možete izabrati jedan od sljedećih autentifikacijskih uređaja:
• ActivKey USB uređaj (Fina certifikat)
• SmartCard karticu (Fina certifikat)
• mToken kao sastavni dio RBA mBIZ mobilne aplikacije

Pročitajte više informacija o tehničkim preduvjetima za korištenje RBA internetskog bankarstva s uređajima na koje se pohranjuje Fina certifikat.

B2G usluge

 

Elektronička komunikacija s tijelima državne uprave i javnih službi

B2G usluge predstavljaju skup elektroničkih usluga Fine, državne uprave i javnih službi dostupnih putem Interneta koje poslovni subjekti koriste uz uporabu uređaja (ActivKey USB uređaj ili Smart Card kartice) na kojima su pohranjeni Fina certifikati. U B2G usluge se ubrajaju e-servisi Fine i e-servisi državne uprave i javnih službi pri čemu Fina naplaćuje naknadu za korištenje e-servisa Fine.

e-servisi Fine

 • e-Regos
  • e-Regos usluga je namijenjena svim obveznicima podnošenja Obrasca R-Sm, a omogućuje jednostavniji, brži i suvremeniji način predaje istog u elektroničkom obliku 24 sata dnevno, 7 dana u tjednu bez odlaska na šalter Fine.
   Usluga omogućava:
   • upis podataka Obrasca R-Sm u elektroničkom obliku,
   • predaju elektronički potpisanog Obrasca R-Sm putem Interneta u sustav REGOS-a u Fini,
   • preuzimanje datoteke s greškama u specifikaciji po osiguranicima o obračunatim doprinosima,
   • preuzimanje pregleda nepovezanih Obrazaca R-S/R-Sm, uplata odnosno povrata doprinosa,
   • tiskanje elektronički potpisane stranice A Obrasca R-Sm, a korisnicima je osigurana i dodatna ovjera na šalterima u Fini.

 • Registar godišnjih financijskih izvještaja
  • Registar godišnjih financijskih izvještaja je središnji izvor informacija o uspješnosti poslovanja i financijskom položaju pravnih i fizičkih osoba koje su obveznici poreza na dobit. Ustrojen je kao "javna elektronička knjižnica" hrvatskog gospodarstva u kojoj svatko, bez obveze iznošenja razloga traženja, može dobiti financijski izvještaj nekog poslovnog subjekta koji je obveznik podnošenja godišnjih financijskih izvještaja Registru, i to za više godina. Osim pojedinačnih podataka, moguće je dobiti i skupne podatke iz financijskih izvještaja. Osim za potrebe javnosti, Registar je ustrojen i s namjerom da se smanji opterećenje poslovnih subjekata koji slične financijske izvještaje moraju predavati na više mjesta, tj. raznim državnim institucijama. Ustrojem Registra, prestaje obveza poslovnih subjekata da financijske izvještaje dostavljaju Trgovačkom sudu i Fini za potrebe Državnog zavoda za statistiku te poslovni subjekti godišnje financijske izvještaje obvezno podnose samo Registru. Usluga omogućava elektroničku razmjenu izvještaja putem Interneta i to:
   • predaju godišnjih financijskih izvještaja,
   • preuzimanje godišnjih financijskih izvještaja,
   • predaju statističkih izvještaja: Obrazac TSI-POD (tromjesečni statistički izvještaji poduzetnika), Obrazac TSI-N (tromjesečni statistički izvještaji neprofitnih organizacija), Obrazac PR-RAS-NPF (polugodišnji izvještaji o prihodima i rashodima neprofitnih organizacija),
   • preuzimanje tromjesečnih statističkih izvještaja poduzetnika - korisnici mogu preuzeti isključivo vlastiti statistički izvještaj.

 • WEB BON (obrazac BON-1)
  • Najbrži i najjednostavniji način preuzimanja Obrasca BON-1 omogućen je putem usluge WEB BON. Korištenje ove usluge namijenjeno je poslovnim subjektima registriranim za korištenje usluge WEB BON, a podrazumijeva uvid u podatke o bonitetu poduzetnika te preuzimanje podataka 24 sata dnevno, 7 dana u tjednu. Osim bonitetnih informacija koje se odnose na vašu tvrtku, dostupne su vam i bonitetne informacije koje se odnose na druge poslovne subjekte.

   Usluga omogućava:
   • preuzimanje informacija o bonitetu na Obrascu BON-1 (na hrvatskom, engleskom ili njemačkom jeziku),
   • preuzimanje popisa tražitelja vašeg Obrasca BON-1.

 • Registar koncesija
  • Registar koncesija jedinstvena je elektronička evidencija ugovora i središnji izvor informacija o svim koncesijama ugovorenim na području Republike Hrvatske. Davatelji koncesija dužni su Registru dostaviti podatke o ugovorenoj koncesiji i o promjenama ugovora o koncesiji u roku 10 dana od potpisa ugovora ili od nastalih promjena. Podaci se dnevno upisuju, stoga su na jednom mjestu dostupne informacije o svim koncesijama, točno i ažurno.

   Registar je javan, a pristup je moguć 24 sata dnevno, 7 dana u tjednu.

   Davatelju koncesije omogućen je pregled podataka iz svih pojedinačnih ugovora o koncesiji sklopljenih s koncesionarima. Osim uvida u podatke o uplatama, davatelju koncesije omogućen je i ispis obavijesti o dospjeloj nepodmirenoj naknadi koncesionara.

   Primatelju koncesije omogućen je pregled podataka iz svih njegovih ugovora o koncesiji.

   Ostalima (pravnim i fizičkim osobama koji nisu davatelji niti primatelji koncesija) dostupni su javni podaci iz Registra.

 • e-Račun
  • Internetski servis za elektroničku razmjenu računa između dobavljača i kupaca te upravljanje cjelokupnim poslovnim procesom izdavanja, zaprimanja te arhiviranja računa.

   Servis nastoji što realnije preslikati proces slanja i primanja računa iz realnog poslovnoga svijeta u elektronički svijet. Bitna razlika je u tome što je korisnicima omogućeno brže, sigurnije, jednostavnije i jeftinije slanje, zaprimanje i čuvanje računa te njihovo prosljeđivanje na plaćanje.

   Elektronički račun je dokument potpuno istovjetan papirnom, a uz njega je moguće priložiti različite dokumente (elektroničke ili skenirane) poput popratnih dopisa, priloga, obrazaca, ugovora i ostalih dokumenata koji se prilažu računu kada se šalje u papirnatom obliku.

   RBA posreduje kod ugovaranja servisa e-Račun za poslovne subjekte dok se za ugovaranje servisa e-Račun za državu obveznici javne nabave te sektorski i javni naručitelji trebaju javiti izravno u Finu.

 • e-Blokade
  • Servis e-Blokade ovlaštenom korisniku podataka (ovršeniku te ovrhovoditelju ili njihovom punomoćniku), omogućuje uvid u podatke odnosno sliku osnove za plaćanje, propisane Pravilnikom o načinu i postupku provedbe ovrhe na novčanim sredstvima sukladno Zakonu o provedbi ovrhe na novčanim sredstvima.

e-servisi državne uprave i javnih službi

 • e-Porezna
  • Obuhvaća skup elektroničkih usluga Porezne uprave namijenjenih svim poreznim obveznicima u Republici Hrvatskoj. Elektroničke usluge omogućuju elektroničku komunikaciju Porezne uprave s obveznicima korištenjem Interneta kao komunikacijskog kanala.
   U sklopu elektroničkih usluga odvija se sigurna razmjena elektroničkih dokumenata između poreznog obveznika i Porezne uprave. Korisnici mogu ispunjavati, potpisivati i slati elektroničke dokumente korištenjem Interneta, te na isti način dobivati informacije od Porezne uprave.

   Usluga omogućava:
   • ePKK uvid u porezno-knjigovodstvenu karticu,
   • ePDV podnošenje obrasca poreza na dodanu vrijednost,
   • ePDV-K podnošenje konačnog obračuna poreza na dodanu vrijednost,
   • ePD podnošenje prijave poreza na dobit,
   • eSR podnošenje obračuna spomeničke rente,
   • eTZ podnošenje obračuna članarine turističke zajednice,
   • eID podnošenje ID obrasca,
   • dohvat statusa obrasca - dohvat i pregled statusa prethodno poslanih obrazaca,
   • ovlaštenja poslovnog subjekta - pregled i upravljanje ovlaštenjima poreznog obveznika,
   • zahtjev za elektroničkim poslovanjem - elektronička registracija novih korisnika (moguće samo za osobe ovlaštene za zastupanje poslovnog subjekta koje posjeduju USB uređaj s Fina certifikatom).

   Preduvjeti za ugovaranje usluge:
   • posjedovanje USB uređaja s Fina certifikatom (dostupan svim korisnicima RBA internetskog bankarstva),
   • korisnik mora instalirati programski paket (e-Porezna aplikacija) kojeg može preuzeti s Internet stranice Porezne uprave i instalirati na računalo.

   Za sve informacije vezane uz instaliranje i korištenje programskog paketa, korisnici se mogu obratiti direktno u Poreznu upravu.

 • e-Mirovinsko
  • Usluga koja omogućava elektroničko poslovanje između Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje i korisnika njegovih usluga. Namijenjena je pravnim osobama za prijavu obveznika i osiguranika te fizičkim osobama, upisanim u odgovarajući registar, za prijavu radnika.

   Usluga omogućava:
   • predaju sljedećih elektroničkih prijava u sustav mirovinskog osiguranja: Obrazac eM-1P (prijava o početku osiguranja), Obrazac eM-2P (prijava o prestanku osiguranja), Obrazac eM-3P (prijava o promjeni tijekom osiguranja), Obrazac eM-11P (prijava o početku poslovanja obveznika obračunavanja i plaćanja doprinosa), Obrazac eM-12P (prijava o prestanku poslovanja obveznika obračunavanja i plaćanja doprinosa), Obrazac eM-13P (prijava o promjeni podataka obveznika obračunavanja i plaćanja doprinosa),
   • pregled statusa poslanih e-prijava,
   • preuzimanje zaprimljenih e-prijava,
   • preuzimanje obavijesti o greškama i razlozima nezaprimanja poslanih e-prijava.

   Sadržaj i izgled Obrazaca e-prijava te obvezna dokumentacija koja se prilaže kod podnošenja e-prijave propisani su Pravilnikom o vođenju matične evidencije Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje.

   Preduvjeti za ugovaranje usluge:
   • posjedovanje USB uređaja s Fina certifikatom (dostupan svim korisnicima RBA internetskog bankarstva),
   • ispuniti Pristupni list koji je potrebno dostaviti u najbližu područnu službu Zavoda.

   Za sve informacije vezane uz instaliranje i korištenje usluge, korisnici se mogu obratiti direktno u Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje.

 • e-Zdravstveno
  • Usluga je namijenjena pravnim osobama (obveznicima uplate doprinosa), koji se vode u registru Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje. Uslugom se omogućuje pokretanje postupka za utvrđivanje statusa osigurane osobe u obveznom zdravstvenom osiguranju elektroničkim putem (podnošenje e-prijave). Usluga je dostupna 24 sata dnevno, 7 dana u tjednu.

   Usluga omogućava:
   • podnošenje prijave i odjave osiguranih osoba,
   • promjenu podataka osiguranih osoba elektroničkim putem,
   • prijava radnika i članova obitelji (djece i supružnika).

   Preduvjeti za ugovaranje usluge:
   • posjedovanje USB uređaja s Fina certifikatom (dostupan svim korisnicima RBA internetskog bankarstva),
   • aktivacija usluge ostvaruje se ispunjavanjem Pristupnog lista kojeg možete naći na web stranicama Zavoda. Ispunjen i skeniran Pristupni list potrebno je s e-mail adrese odgovorne osobe elektronički potpisati i poslati na e-mail adresu HZZO-a,
   • nakon aktivacije usluge, da biste započeli s radom, potrebno je preuzeti i instalirati aplikaciju HZZO-a e-Zdravstveno i upute za korisnike.

   Za sve informacije vezane uz instaliranje i korištenje usluge, korisnici se mogu obratiti direktno u Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje.

 • e-Carina
  • NCTS je informatički sustav koji omogućuje bržu i jednostavniju elektroničku razmjenu podataka za provedbu postupka provoza. Ovaj način podnošenja carinskih deklaracija omogućuje da deklaracije budu dijelom pripremane unaprijed i dostavljene carinarnici neovisno o njenom radnom vremenu, čime je postignuta značajna vremenska i financijska ušteda svih učesnika u carinskom postupku. Namijenjena je ovlaštenim sudionicima u carinskom postupku.

   Usluga omogućava:
   • listanje i upis jedinstvene carinske deklaracije,
   • listanje bankovnih garancija,
   • listanje bankovnih garancija za tranzit.

   Preduvjeti za ugovaranje usluge:
   • posjedovanje USB uređaja ili SmartCard kartice s Fina certifikatom (dostupni svim korisnicima RBA internetskog bankarstva),
   • potrebni preduvjeti i ostale informacije vezane za ugovaranje i korištenje usluge opisani su u dokumentu "Opće tehničke G2B upute za korisnike", koji je dostupan na web stranici Carinske uprave.

   Za sve informacije vezane uz registraciju i korištenje usluge, korisnici se mogu obratiti izravno Carinskoj upravi Republike Hrvatske.

Više informacija

 

Usluge državne uprave i javnih službi su bez naknade.
Preduvjet za pristup uslugama je posjedovanje certifikata Fine. 
Detaljnije informacije o B2G uslugama, uvjete korištenja i naknade potražite na stranicama Fine.

Podrška

RBA INFO

Info telefon za poslovne subjekte

E-mail

E-mail kontakt za poslovne subjekte

Poslovnice

Popis poslovnica