Uvjeti korištenja internetskih stranica i mobilnih aplikacija Raiffeisenbank Austria d.d.

Pojmovi

Pojedini pojmovi navedeni u ovim Uvjetima korištenja internetskih stranica i mobilnih aplikacija Raiffeisenbank Austria d.d. (u daljnjem tekstu: Uvjeti) imaju sljedeće značenje:

Banka ili RBA označava Raiffeisenbank Austria d.d., sa sjedištem u Zagrebu na adresi Magazinska cesta 69, OIB 53056966535, upisanu u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu pod brojem MBS 080002366, e-pošta: info@rba.hr; za nadzor nad poslovanjem Banke nadležna je Hrvatska narodna banka sa sjedištem u Zagrebu, na adresi Trg hrvatskih velikana 3.;

Internetske stranice Banke označavaju web stranice www.rba.hr;

Mobilne aplikacije Banke označavaju sve aplikacije koje Banka ima objavljene na internetskim stranicama, dostupne su putem internetskih stranica ili se odnose na iDIREKT servise, a mogu se preuzeti putem Google Play trgovine, Apple store-a ili Microsoft trgovine.;

Sadržaj internetskih stranica označava svaki podatak, uslugu, aplikaciju, poveznicu ili drugi sadržaj koji je objavljen na internetskim stranicama, mobilnim aplikacijama ili je dostupan putem internetskih stranica.;

Korisnik označava svaku osobu koja pristupa internetskim stranicama, mobilnim aplikacijama u vlasništvu RBA i/ili se koristi bilo kojim sadržajem internetskih stranica.
 

Područje primjene

Svako korištenje internetskih stranica www.rba.hr i mobilnih aplikacija u vlasništvu RBA podložno je ovim Uvjetima.

Pristupom internetskim stranicama, preuzimanjem ili korištenjem mobilnih aplikacija u vlasništvu RBA ili korištenjem bilo kojim sadržajem internetskih stranica korisnik potvrđuje da je upoznat s ovim Uvjetima i da pristaje na njihovu primjenu.

Korištenje pojedinim sadržajima internetskih stranica može biti uređeno posebnim uvjetima koji u slučaju neslaganja s odredbama ovih Uvjeta imaju prednost u primjeni.

Banka je ovlaštena u svakom trenutku i bez prethodne najave izmijeniti ili dopuniti ove Uvjete ili ih zamijeniti drugima. Sve izmjene i dopune ovih Uvjeta bit će objavljene na internetskim stranicama Banke te ih korisnik prihvaća samim pristupom internetskim stranicama, preuzimanjem mobilnih aplikacija ili korištenjem sadržaja internetskih stranica nakon objave izmjena i dopuna. Korisnik je upoznat s time da je prilikom pristupa internetskim stranicama ili korištenja pojedinih sadržaja internetskih stranica dužan provjeriti u tom trenutku važeće uvjete korištenja internetskih stranica i mobilnih aplikacija.
 

Sadržaj internetskih stranica i korištenje internetskih stranica i mobilnih aplikacija

Pristup internetskim stranicama, mobilnim aplikacijama i korištenje pojedinih sadržaja internetskih stranica može biti uvjetovano upotrebom računalne ili mobilne opreme koja ispunjava tehničke zahtjeve koje odredi Banka. Banka je ovlaštena u svakom trenutku promijeniti zahtijevanu ili preporučenu tehničku konfiguraciju računalne ili mobilne opreme koja je potrebna ili preporučena za pristup internetskim stranicama i mobilnim aplikacijama i/ili korištenje pojedinih sadržaja internetskih stranica ili mobilnih aplikacija.

Stranici www.rba.hr i mobilnim aplikacijama se pristupa putem Interneta. Internet je internacionalna računalna mreža koju RBA direktno ne kontrolira već je na nju samo vezana te zbog toga ne može garantirati dostupnost servisa i informacija koje direktno ne kontrolira ili koje su posljedice više sile, pod kojom se smatraju ratno stanje, štrajk, elementarne nepogode, prestanak isporuke električne energije, smetnje u telekomunikacijskim vezama i ostalom prometu i sl.

Podatke sadržane na internetskim stranicama Banka objavljuje isključivo u informativne svrhe te ulaže svoje najbolje napore kako bi osigurala njihovu ispravnost. Objavljeni podaci koji se odnose na Banku i usluge koje pruža smatraju se točnima i cjelovitima isključivo u vrijeme njihove objave, bez jamstva njihove točnosti i cjelovitosti u vrijeme korištenja. U rijetkom slučaju pogreške RBA će istu nastojati ispraviti u svom ažuriranju sadržaja internet stranica.

U odnosu na objavljene podatke koji se odnose na treće osobe i njihove usluge, Banka jamči samo da su objavljeni podaci u skladu s podacima koje joj je za potrebe njihove objave dostavila osoba na koju se ti podaci odnose i kojoj pripadaju odnosno da su u skladu s podacima koji su dostupni iz javnih izvora, ali ne i da su tako objavljeni podaci točni i potpuni. Banka ne jamči da su objavljeni podaci i stavovi prikladni u određenu svrhu. Objavljeni podaci ne smiju se smatrati temeljem za donošenje važnih osobnih, financijskih ili poslovnih odluka, te je korisnik suglasan da Banka nije odgovorna ako njegova s time povezana očekivanja ne budu ostvarena. Prije donošenja odluke o ugovaranju određene usluge i korištenju njome korisnik se mora savjetovati sa stručnjakom koji će mu dati savjete prilagođene njegovoj konkretnoj situaciji i potrebama.

Određene usluge Banke koje su dostupne putem internetskih stranica ili mobilnih aplikacija moguće je koristiti samo na temelju ugovora i u skladu s ugovorom o pružanju određene usluge koji je korisnik prethodno ugovorio s Bankom odnosno, u slučaju kada je riječ o uslugama koje pružaju druge osobe, na temelju ugovora i u skladu s ugovorom koji je korisnik sklopio s osobom koja pruža predmetnu uslugu.
 

Poveznice

Na internetskoj stranici Banke mogu se nalaziti poveznice na druge internetske stranice trećih koji nisu povezani s Bankom.  Činimo sve što je u našoj moći kako bismo osigurali da Vas sva preusmjeravanja s naših Internet stranica upute na Internet stranice čiji je sadržaj kvalitetan u smislu da ne potiče negativnosti. Korištenje poveznica na navedene stranice trećih ne podrazumijeva jamstvo za te stranice niti je Banka odgovorna za točnost ili sadržaj bilo kojih vanjskih stranica. Korištenje poveznica na bilo koje vanjske stranice ili stranice trećih je na vlastitu odgovornost.
 

Intelektualno vlasništvo

Svi sadržaji (tekstovi, grafički elementi, fotografije, videomaterijali, zaštitni znakovi, dokumenti, podaci, informacije objavljeni na internetskim stranicama i drugi oblici sadržaja), zaštićeni su autorskim pravom i drugim pravima intelektualnog vlasništva, te se ne smiju objavljivati, reproducirati, distribuirati ili na bilo koji način koristiti bez izričitog prethodnog pisanog pristanka Banke.

Podaci objavljeni na internetskim stranicama mogu se upotrebljavati isključivo za osobne, nekomercijalne potrebe te ih korisnik u tu svrhu može pohraniti isključivo na svoje osobno računalo ili mobilni uređaj.

Svaka povreda istih prava, zlonamjerna ili slučajna, predstavlja ozbiljno kršenje uvjeta korištenja materijala s Internet stranica te Banka može poduzeti mjere radi zaštite svojih prava uključivo i pokretanje sudskih i kaznenih postupka protiv počinitelja.
 

Obrada i zaštita osobnih podataka

Samo pregledavanje internetskih stranica  je anonimno  te tom prilikom Banka ne prikuplja osobne podatke koji bi mogli omogućiti Vašu osobnu identifikaciju. (kao npr. ime i prezime, adresa, telefonski broj, e-mail adresa i slično)

U slučaju da Banka zatreba određene Korisnikove osobne podatke  koji su nam neophodni za pružanje zatraženu usluge ili izvršenje određene zatražene transakcije, o istome ćemo vas pravovremeno i na odgovarajući način obavijestiti. U tom slučaju kada upisujete svoje osobne podatke u za to predviđeno mjesto na internetskim stranicama Banke, potvrđujete i dajete svoj pristanak da se s vaše strane dani osobni podaci dobrovoljno stavljaju na raspolaganje Banci te da dozvoljavate da se isti koriste za svrhu kako je to navedeno.

Banka ne prodaje, ne iznajmljuje i ne posuđuje popis korisnika svojih internetskih stranica i mobilnih aplikacija trećim stranama. Uz obvezu zadržavanja povjerljivosti, Banka može dijeliti podatke s pouzdanim partnerima za određene svrhe: izradu statističke analize, omogućivanje korisničke potpore, dogovaranje sastanaka ili slične potrebe. Svakoj takvoj trećoj strani zabranjena je daljnja obrada vaših osobnih podataka.  Banka se obvezuje štiti vaše osobne podatke od neovlaštenog pristupa, upotrebe ili odavanja. Podaci na računalnim poslužiteljima pohranjuju se u kontroliranom, sigurnom okruženju, zaštićenom od neovlaštenog pristupa, upotrebe ili odavanja.

Možete u svako doba, uz obaveznu identifikaciju, zatražiti pregled svih osobnih podataka koje smo od vas dobili na jednoj od naših adresa na mreži. Možemo na Vaš zahtjev ažurirati, ispraviti ili brisati te podatke (ako se dotični podaci još uvijek nalaze u našim bazama podataka) ili ubuduće prestati koristiti te podatke.

Uvjeti pod kojima Banka prikuplja i obrađuje osobne podatke korisnika prilikom pristupa internetskim stranicama, mobilnim aplikacijama ili korištenja pojedinim sadržajima internetskih stranica, uključujući primjenu kolačića (cookies) možete provjeriti ovdje.

RBA koristi „cookie“ odnosno „kolačić“ programe kako bi se korisniku mogla besplatno pružiti usluga s potpunim funkcionalnostima i što kvalitetnijim sadržajem. Kolačići predstavljaju skup podataka koje generira poslužitelj web stranica i koje web preglednik sprema na disk korisnika u obliku male tekstualne datoteke. Korištenjem ove web stranice i mobilnih aplikacija u vlasništvu RBA pristajete na uporabu kolačića. Blokiranje kolačića je moguće, nakon čega ćete i dalje moći pregledavati stranicu, no neke njezine mogućnosti neće Vam biti dostupne. Više o kolačićima pročitajte ovdje.
 

Komunikacija

Banka može omogućiti korisniku komunikaciju putem elektroničke pošte, chata ili putem drugih oblika udaljene komunikacije. Navedeni oblici komunikacije mogu se primjenjivati isključivo u svrhe koje omogući i odredi Banka, kao što su primjerice za postavljanje upita o Banci i pojedinim uslugama koje pruža Banka, za dogovaranje sastanaka u poslovnicama, za podnošenje prijedloga, pohvala, prigovora ili reklamacija.

Banka neće postupati po nalozima i drugim instrukcijama koje je zaprimila putem elektroničke pošte, chata ili drugih oblika udaljene komunikacije koji ne omogućavaju Banci da sa sigurnošću utvrdi identitet nalogodavca niti će tim kanalima komunikacije priopćavati informacije koji po zakonu predstavljaju bankovnu i/ili poslovnu tajnu.
 

Završne odredbe

Ništavost ili neprovedivost neke odredbe ovih Uvjeta ne utječe na valjanost i provedivost ostalih odredaba i Uvjeta u cijelosti.

Za tumačenje, primjenu i pravne učinke svih dopuštenja, isključenja i uvjeta korištenja internetskim stranicama ili mobilnim aplikacijama mjerodavno je hrvatsko materijalno pravo.

Za sve sporove koji proizlaze iz primjene ovih Uvjeta, korištenja internetskih stranica ili mobilnih aplikacija ili bilo kojim sadržajem internetskih stranica isključivo su nadležni sudovi sa sjedištem u Zagrebu.