Special financing programs

HAMAG BICRO guarantee

Special financing programs

HAMAG BICRO guarantee

Find out more

ESIF pojedinačno jamstvo

 

Uvjeti

• maksimalno 249 zaposlenih
• prihod manji od 50 milijuna eura ili aktiva manja od 43 milijuna eura  
• više od  50% u privatnom vlasništvu
• bez blokade dulje od 30 dana u posljednjih 6 mjeseci 
• bez nepodmirenih obveza prema državi

 

 
MJERA A - Investicijski krediti B - Obrtna sredstva
Iznos jamstva 150.000 – 2.000.000 EUR 150.000 – 1.000.000 EUR
Max stopa jamstva do 80% do 80%
Obuhvat jamstva glavnica kredita glavnica kredita
Trajanje jamstva 1 - 10 godina 1 - 5 godina
Premija rizika 0.25 – 0.50% od iznosa jamstva 0.50 – 1.00% od iznosa jamstva
Udio obrtnih sredstava u kreditu do 30 % od iznosa kredita 100 % kredita

 

ESIF Individual Guarantees

 

In addition to providing a portion of the loan principal, the program of ESIF individual guarantees allows also an interest subsidy for particular business activities.

 
 • Neprihvatljive djelatnosti
  • ♦ poljoprivredne i ribarske djelatnosti
   ♦ djelatnosti sukladno Prilogu 3. Uredbe komisije EU br. 964/2014 (duhan i destilirana alkoholna pića, oružje i streljivo, kockanje, pornografija, nuklearna energija)
   ♦ izdavanje novina i emitiranje radijskog i TV sadržaja
   ♦ benzinske postaje
   ♦ djelatnost taxi službe i djelatnost iznajmljivanja i davanja u zakup (leasing) automobila i motornih vozila (rent-a car) 
   ♦ djelatnost cestovnog prijevoza tereta

 • Ulaganja za koje se ne može izdati jamstvo
  • ♦ financiranje PDV-a
   ♦ refinanciranje postojećih obveza
   ♦ mostni krediti, okvirni krediti po poslovnim računima, revolving krediti, te okviri za garancije, kredite i sl.
   ♦ investicije u osobne svrhe
   ♦ izgradnja ili kupnja stambenih i poslovnih prostora radi prodaje ili iznajmljivanja, osim u svrhu obavljanja turističke djelatnosti koju obavlja podnositelj zahtjeva
   ♦ kupnja nekretnina i pokretnina od povezanih osoba
   ♦ vozila za cestovni prijevoz tereta
   ♦ kupnja poslovnih prostora u fazi izgradnje
   ♦ vlasnički udjeli u drugim subjektima

Contact us

Ask for additional information

Visit us at any of our business centres

Call us

RBA INFO line for business entities