Posebni programi financiranja

HAMAG BICRO jamstva

Posebni programi financiranja

HAMAG BICRO jamstva

Saznajte više
 

Raiffeisenbank Hrvatska je uključena u jamstvene programe Hrvatske agencije za malo i srednje poduzetništvo HAMAG BICRO koji subjektima malog gospodarstva osigurava dio glavnice za investicije ili obrtna sredstva. RBA sudjeluje u provedbi 2 financijska instrumenta:
- ESIF pojedinačna jamstva sufinanciranog iz Europskog fonda za regionalni razvoj u sklopu Operativnog programa "Konkurentnost i kohezija" i
- Pojedinačna jamstva za ruralni razvoj sufinanciran iz sredstava Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj, namijenjen poljoprivrednom, prerađivačkom i šumarskom sektoruEU ESIF FINANCIJSKI INSTRUMENTI

HAMAG Bicro

Ruralni razvoj

Prednosti

 • Povoljniji uvjeti financiranja

  Povoljniji uvjeti financiranja

  Povoljniji uvjeti financiranja u odnosu na redovne uvjete

 • Niži troškovi

  Niži troškovi

  Niža kamatna stopa u odnosu na standardnu ponudu

ESIF pojedinačna jamstva

 

Osim osiguranja dijela glavnice kredita, putem programa ESIF pojedinačna jamstva omogućuje se pojedinim djelatnostima i subvencija kamatne stope.

ESIF - uvjeti programa

 
 • Krajnji korisnici
  • Mikro, mali i srednji subjekti (< 250 zaposlenih konsolidirano; prihod < 50mn EUR ili aktiva <43mn EUR) koji:
   ♦ su > 50% u privatnom vlasništvu
   ♦ nisu bili blokirani dulje od 30 dana u posljednjih 6 mjeseci
   ♦ nemaju nepodmirenih obveza prema državi

   Napomena: za mikro klijente vrijedi da moraju biti u vlasništvu pravnih ili fizičkih osoba rezidenata, te smiju biti blokirani maksimalno do 5 dana u posljednjih 6 mjeseci.

 • Neprihvatljive djelatnosti
  • ♦ poljoprivredne i ribarske djelatnosti
   ♦ djelatnosti sukladno Prilogu 3. Uredbe komisije EU br. 964/2014 (duhan i destilirana alkoholna pića, oružje i streljivo, kockanje, pornografija, nuklearna energija)
   ♦ izdavanje novina i emitiranje radijskog i TV sadržaja
   ♦ trgovačke djelatnosti
   ♦ benzinske postaje
   ♦ djelatnost taxi službe i djelatnost iznajmljivanja i davanja u zakup (leasing) automobila i motornih vozila (rent-a car)
   ♦ djelatnost cestovnog prijevoza tereta

 • Ulaganja za koje se ne može izdati Jamstvo
  • ♦ financiranje PDV-a
   ♦ refinanciranje postojećih obveza
   ♦ mostni krediti, okvirni krediti po poslovnim računima, revolving krediti, te okviri za garancije, kredite i sl.
   ♦ investicije u osobne svrhe
   ♦ izgradnja ili kupnja stambenih i poslovnih prostora radi prodaje ili iznajmljivanja, osim u svrhu obavljanja turističke djelatnosti koju obavlja podnositelj zahtjeva
   ♦ kupnja nekretnina i pokretnina od povezanih osoba
   ♦ vozila za cestovni prijevoz tereta
   ♦ kupnja poslovnih prostora u fazi izgradnje
   ♦ vlasnički udjeli u drugim subjektima

 • MJERA A – investicijski krediti
  • Iznos jamstva: 150,000.00 – 2,000,000.00 EUR
   Maksimalna stopa jamstva: do 80%
   Obuhvat jamstva: glavnica kredita
   Trajanje jamstva: 1 – 10 god.
   Premija rizika: 0.25 – 0.50% od iznosa jamstva
   Udio obrtnih sredstava u kreditu: do 30 % od iznosa kredita
   Subvencija kamatne stope: prema NKD-u*

    *Krajnji korisnici klasificirani u sljedeće djelatnosti prema NKD-u ostvaruju mogućnost na subvenciju kamatne stope: C (prerađivačka), H (prijevoz i skladištenje – samo prijevoz koji se odnosi na obalne ili vodene putove), I (smještaj i usluživanje hrane) i R (umjetnost, zabava i rekreacija). Ukupne subvencije kamatne stope mogu iznositi do maksimalno polovice iznosa ukupno obračunate kamate po plasmanu utvrđene u otplatnom planu.

 • MJERA B – obrtna sredstva
  • Iznos jamstva: 150,000.00 – 1,000,000.00 EUR
   Maksimalna stopa jamstva: do 80%
   Obuhvat jamstva: glavnica kredita
   Trajanje jamstva: 1 – 5 god.
   Premija rizika: 0.1% od iznosa jamstva
   Udio obrtnih sredstava u kreditu: 100 % kredita
   Subvencija kamatne stope: nije primjenjivo 

Pojedinačna jamstva za ruralni razvoj

 

Program je namijenjen subjektima mikro, malim i srednjim gospodarstvima u poljoprivrednom, prerađivačkom i šumarskom sektoru.
Pogodnosti programa su: lakši pristup financiranju MSP subjekata malog gospodarstva u poljoprivrednom, prerađivačkom i šumarskom sektoru, niža kamatna stopa te manji broj traženih instrumenata osiguranja.

RURALNI RAZVOJ - uvjeti programa

 
 • Krajnji korisnici
  • Mikro, mali i srednji subjekti (< 250 zaposlenih konsolidirano; prihod < 50mn EUR ili aktiva <43mn EUR) koji:
   ♦ registrirani kao OPG, obrt, trgovačko društvo, zadruga, proizvođačka ili druga pravna osoba
   ♦ su > 50% u privatnom vlasništvu
   ♦ nisu bili blokirani dulje od 30 dana u posljednjih 6 mjeseci
   ♦ nemaju nepodmirenih obveza prema državi

   Napomena: za mikro klijente vrijedi da moraju biti u vlasništvu pravnih ili fizičkih osoba rezidenata, te smiju biti blokirani maksimalno do 5 dana u posljednjih 6 mjeseci.

   Lokacija ulaganja: cijeli teritorij RH izvan urbanih središta (Zagreb, Osijek, Rijeka i Split).

 • Prihvatljivi projekti
  • ♦ refinanciranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti polj. gospodarstva
   ♦ zbrinjavanje, rukovanje i korištenje stajskog gnojiva u cilju smanjenja štetnog utjecaja na okoliš
   ♦ korištenje obnovljivih izvora energije
   ♦ povećanje dodatne vrijednosti poljoprivrednog gospodarstva
   ♦ razvoj nepoljoprivrednih djelatnosti - ugostiteljstvo, sport, rekreacija, tradicionalni zanati, cikloturizam, zdravstveni turizam
   ♦ modernizacija tehnologije, strojeva, alata, opreme u šumarstvu i drvno-prerađivačkoj industriji

 • Ulaganja za koje se ne može izdati Jamstvo
  • ♦ financiranje PDV-a
   ♦ refinanciranje postojećih obveza
   ♦ trošak kupovine zemljišta veći od 10% ukupne investicije
   ♦ troškovi neprihvatljivi temeljem pravila o državnim potporama
   ♦ mostni krediti, okvirni krediti po poslovnim računima, revolving krediti, te okviri za garancije, kredite i sl.
   ♦ investicije u osobne svrhe
   ♦ izgradnja ili kupnja stambenih i poslovnih prostora radi prodaje ili iznajmljivanja, osim u svrhu obavljanja turističke djelatnosti koju obavlja podnositelj zahtjeva
   ♦ kupnja nekretnina i pokretnina od povezanih osoba
   ♦ kupnja poslovnih prostora u fazi izgradnje
   ♦ vlasnički udjeli u drugim subjektima

 • MJERE PRR 2014-2020 prihvatljive za financiranje iz ovog instrumenta
  • Iznos jamstva: 1,300,000.00 EUR
   Maksimalna stopa jamstva: do 70%
   do 80% za mlade poljoprivrednike (do 40 godina) i mljekarski sektor
   Obuhvat jamstva: glavnica kredita
   Trajanje jamstva: 12 mjeseci do 15 godina
   Premija rizika: 0.25 od iznosa odobrenog jamstva
   0,10% za mlade poljoprivrednike i mljekarski sektor
   Udio obrtnih sredstava u kreditu: do 200.000 EUR, odnosno do 30% ukupnog iznosa prihvatljivih troškova, odnosno ovisno o tome koji iznos je viši
   Naknada za izdavanje jamstva Naknada za izdavanje jamstva snosi Krajnji korisnik

    

Kontaktirajte nas

Zatražite dodatne informacije

Posjetite nas u jednom od centara poslovanja s poslovnim subjektima

Nazovite nas

RBA INFO telefon za poslovne subjekte