Posebni programi financiranja

HAMAG BICRO jamstva

Posebni programi financiranja

HAMAG BICRO jamstva

Saznajte više

RURALNI RAZVOJ pojedinačna jamstva

 

Program je namijenjen mikro, malim i srednjim poduzetnicima u poljoprivrednom, prerađivačkom i šumarskom sektoru koji ulažu na teritoriju RH izvan urbanih središta Zagreba, Osijeka, Rijeke i Splita. Program služi za lakše pristupanje financiranju i dodatnom osiguranju kredita uz nižu kamatnu stopu. 


Uvjeti za dobivanje jamstva
Jamstvo je namijenjeno mikro, malim i srednjim poduzetnicima koji:
• imaju maksimalno 249 zaposlenih,
• ostvaruju prihod manji od 50 milijuna eura ili imaju aktivu manju od 43 milijuna eura,
• registrirani su kao OPG, obrt, trgovačko društvo, zadruga, proizvođačka ili druga pravna osoba,
• imaju više od 50% u privatnom vlasništvu,
• nisu bili blokirani dulje od 30 dana u posljednjih 6 mjeseci i
• nemaju nepodmirenih obveza prema državi.

Dodatno, mikro poslovni subjekti moraju biti u vlasništvu pravnih ili fizičkih osoba rezidenata te smiju biti blokirani maksimalno do 5 dana u posljednjih 6 mjeseci.


Prihvatljivi projekti
• refinanciranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti polj. gospodarstva
• zbrinjavanje, rukovanje i korištenje stajskog gnojiva u cilju smanjenja štetnog utjecaja na okoliš
• korištenje obnovljivih izvora energije
• povećanje dodatne vrijednosti poljoprivrednog gospodarstva
• razvoj nepoljoprivrednih djelatnosti - ugostiteljstvo, sport, rekreacija, tradicionalni zanati, cikloturizam, zdravstveni turizam
• modernizacija tehnologije, strojeva, alata, opreme u šumarstvu i drvno-prerađivačkoj industriji

 

Uvjeti za osnovna i povezana obrtna sredstva

Iznos jamstva 1.300.000 EUR
Maksimalna stopa jamstva do 70%; do 80% za mlade poljoprivrednike (do 40 godina) i mljekarski sektor
Obuhvat jamstva glavnica kredita
Trajanje jamstva od 12 mjeseci do 15 godina
Premija rizika 0.25 od iznosa odobrenog jamstva; 0.10 za mlade poljoprivrednike i mljekarski sektor
Udio obrtnih sredstava u kreditu do 200.000 EUR, odnosno do 30% ukupnog iznosa prihvatljivih troškova, zavisno o tome koji je iznos viši
Instrumenti osiguranja Zadužnica i ostala osiguranja ovisno o procjeni rizika

 

 
 • Neprihvatljiva ulaganja
  • ♦ financiranje PDV-a
   ♦ refinanciranje postojećih obveza
   ♦ trošak kupovine zemljišta veći od 10% ukupne investicije
   ♦ troškovi neprihvatljivi temeljem pravila o državnim potporama
   ♦ mostni krediti, okvirni krediti po poslovnim računima, revolving krediti, te okviri za garancije, kredite i sl.
   ♦ investicije u osobne svrhe
   ♦ izgradnja ili kupnja stambenih i poslovnih prostora radi prodaje ili iznajmljivanja, osim u svrhu obavljanja turističke djelatnosti koju obavlja podnositelj zahtjeva
   ♦ kupnja nekretnina i pokretnina od povezanih osoba
   ♦ kupnja poslovnih prostora u fazi izgradnje
   ♦ vlasnički udjeli u drugim subjektima

Kontaktirajte nas

Zatražite dodatne informacije

Posjetite nas u jednom od centara poslovanja s poslovnim subjektima

Nazovite nas

RBA INFO telefon za poslovne subjekte