Posebni programi financiranja

HAMAG BICRO jamstva

Posebni programi financiranja

HAMAG BICRO jamstva

Saznajte više

Nacionalno jamstvo PLUS

 

Program Nacionalno jamstvo PLUS odnosi se na osiguranja glavnice kredita nešto manjeg iznosa. Namijenjeno je mikro, malim i srednjim poduzetnicima koji ulažu u nove investicije ili im je potrebna dodatna likvidnost za poslovanje.

Kome je jamstvo namijenjeno? 
• Trgovačkim društvima
• Obrtima
• Zadrugama
• Fizičkim osobama koje obavljaju djelatnosti slobodnih zanimanja 
• Ustanovama koje obavljaju djelatnosti u cilju stjecanja dobiti

 

Uvjeti za ostvarivanje jamstva:
• maksimalno  249 zaposlenih,
• prihod manji od  50 milijuna eura ili aktiva manja od 43 milijuna eura,
• više od  50% u privatnom vlasništvu,
• bez blokade dulje od 30 dana u posljednjih 6 mjeseci,
• bez nepodmirenih obveza prema državi.

Dodatno, mikro poslovni subjekti moraju biti u vlasništvu pravnih ili fizičkih osoba rezidenata te smiju biti blokirani maksimalno do 5 dana u posljednjih 6 mjeseci.

 

Uvjeti jamstva

MJERA A - Investicijski krediti B - Obrtna sredstva
Iznos jamstva 150.000 EUR 1.000.000 EUR
Max stopa jamstva do 50% do 50%
Obuhvat jamstva glavnica kredita glavnica kredita
Trajanje jamstva
max rok kredita određuje se sukladno kreditnoj politici banke
1 godina 1 godina
Udio obrtnih sredstava u kreditu najviše do 30 % od iznosa kredita 100% kredita
Premija rizika 0.25 – 0.50% od iznosa jamstva 0.5 -1  % od iznosa jamstva
 

 

 
 • Neprihvatljive djelatnosti
  • ♦ poljoprivredne i ribarske djelatnosti te ostale djelatnosti i aktivnosti isključene važećim propisima o potporama male vrijednosti
   ♦ kockarnice, kladionice i slične djelatnosti
   ♦ ugostiteljski objekti koji pretežito pružaju usluge točenja pića
   ♦ djelatnost trgovine, osim ukoliko je proizvod izrađen temeljem vlastitog ili stečenog znanja i iskustva (know-how) subjekta malog gospodarstva 

    

 • Ulaganja za koje se ne može izdati Jamstvo
  • ♦ kupnja poslovnih prostora u fazi izgradnje objekta 
   ♦ izgradnja/kupnja stambenih prostora
   ♦ izgradnja/kupnja poslovnih prostora radi prodaje 
   ♦ izgradnja/kupnja poslovnih prostora radi iznajmljivanja, osim u svrhu obavljanja turističke djelatnosti
   kupnja pokretnina radi prodaje
   ♦ kupnja nekretnina, pokretnina te nabavka obrtnih sredstava od povezanih osoba 
   mostne kredite, okvirne kredite po poslovnim računima te okvire za garancije, kredite i slično
   ♦ refinanciranje kreditnih obveza kod istog kreditora
   ♦ ostale djelatnosti za koje se ne može izdati jamstvo sukladno Pravilniku o izdavanju jamstava HAMAG–BICRO-a

    

Kontaktirajte nas

Zatražite dodatne informacije

Posjetite nas u jednom od centara poslovanja s poslovnim subjektima

Nazovite nas

RBA INFO telefon za poslovne subjekte