Posebni programi financiranja

HAMAG BICRO jamstva

Posebni programi financiranja

HAMAG BICRO jamstva

Saznajte više

ESIF pojedinačno jamstvo

 

Uvjeti

• maksimalno 249 zaposlenih
• prihod manji od 50 milijuna eura ili aktiva manja od 43 milijuna eura  
• više od  50% u privatnom vlasništvu
• bez blokade dulje od 30 dana u posljednjih 6 mjeseci 
• bez nepodmirenih obveza prema državi

 

 
MJERA A - Investicijski krediti B - Obrtna sredstva
Iznos jamstva 150.000 – 2.000.000 EUR 150.000 – 1.000.000 EUR
Max stopa jamstva do 80% do 80%
Obuhvat jamstva glavnica kredita glavnica kredita
Trajanje jamstva 1 - 10 godina 1 - 5 godina
Premija rizika 0.25 – 0.50% od iznosa jamstva 0.50 – 1.00% od iznosa jamstva
Udio obrtnih sredstava u kreditu do 30 % od iznosa kredita 100 % kredita

 

 

Putem programa ESIF pojedinačna jamstva, osim osiguranja dijela glavnice kredita omogućuje se i subvencija kamatne stope sljedećim djelatnostima prema NKD klasifikaciji:
- C (prerađivačka)
- H (prijevoz obalnih ili vodenih puteva i skladištenje)
- I (smještaj i usluživanje hrane)
- R (umjetnost, zabava i rekreacija).

Subvencija kamate se odobrava isključivo na investicijske kredite te može iznositi do maksimalno polovice iznosa ukupno obračunate kamate po plasmanu utvrđene u otplatnom planu. 

 
 • Neprihvatljive djelatnosti
  • ♦ poljoprivredne i ribarske djelatnosti
   ♦ djelatnosti sukladno Prilogu 3. Uredbe komisije EU br. 964/2014 (duhan i destilirana alkoholna pića, oružje i streljivo, kockanje, pornografija, nuklearna energija)
   ♦ izdavanje novina i emitiranje radijskog i TV sadržaja
   ♦ benzinske postaje
   ♦ djelatnost taxi službe i djelatnost iznajmljivanja i davanja u zakup (leasing) automobila i motornih vozila (rent-a car) 
   ♦ djelatnost cestovnog prijevoza tereta

 • Ulaganja za koje se ne može izdati jamstvo
  • ♦ financiranje PDV-a
   ♦ refinanciranje postojećih obveza
   ♦ mostni krediti, okvirni krediti po poslovnim računima, revolving krediti, te okviri za garancije, kredite i sl.
   ♦ investicije u osobne svrhe
   ♦ izgradnja ili kupnja stambenih i poslovnih prostora radi prodaje ili iznajmljivanja, osim u svrhu obavljanja turističke djelatnosti koju obavlja podnositelj zahtjeva
   ♦ kupnja nekretnina i pokretnina od povezanih osoba
   ♦ vozila za cestovni prijevoz tereta
   ♦ kupnja poslovnih prostora u fazi izgradnje
   ♦ vlasnički udjeli u drugim subjektima

Kontaktirajte nas

Zatražite dodatne informacije

Posjetite nas u jednom od centara poslovanja s poslovnim subjektima

Nazovite nas

RBA INFO telefon za poslovne subjekte