Opći uvjeti

Pregled parametara za utvrđivanje kamatne stope (98 KB)

Opći uvjeti poslovanja za brokerske i skrbničke usluge (949 KB)

Postupak odobravanja stambenog potrošačkog kredita (98 KB)

Najava promjena Općih uvjeta i Terminskog plana s primjenom od 20.10.2023. (123 KB)

Opći uvjeti poslovanja za jednokratne platne transakcije - u primjeni od 20.10.2023. (101 KB)

Opći uvjeti poslovanja za jednokratne platne transakcije (90 KB)

Opći uvjeti po računima za plaćanje fizičkih osoba - u primjeni od 20.10.2023. (429 KB)

Opći uvjeti po računima za plaćanje fizičkih osoba (426 KB)

Pojašnjenje promjena Općih uvjeta poslovanja po oročenim štednim ulozima građana od 7.8.2023 (98 KB)

Opći uvjeti poslovanja po oročenim štednim ulozima građana (142 KB)

Opći uvjeti poslovanja po RBA paketima (130 KB)

Pojašnjenje novih Općih uvjeta u kreditnom poslovanju s fizičkim osobama 7.3.2023. (98 KB)

Opći uvjeti u kreditnom poslovanju sa fizičkim osobama (360 KB)

Opći uvjeti za eBroker servis (222 KB)

Uvjeti za UNIQA osiguranje korisnika RBA kreditnih kartica (108 KB)

Najava promjena Općih uvjeta za korištenje RBA DIREKT servisa za fizičke osobe (126 KB)

Opći uvjeti za korištenje RBA DIREKT servisa za fizičke osobe (219 KB)

Najava promjena Naknada i Općih uvjeta od 1.1.2023. - osobne kreditne kartice i RaiPay (545 KB)

Pojašnjenja promjena Općih uvjeta korištenja RaiPay mobilne platne aplikacije od 1.1.2023. (122 KB)

Opći uvjeti korištenja RaiPay mobilne platne aplikacije (110 KB)

Opći uvjeti za izdavanje i korištenje Visa Iris Fashion kreditne kartice (506 KB)

Opći uvjeti za izdavanje i korištenje Mastercard i Visa kreditne kartice (670 KB)

Najava promjena Okvirnog ugovora po osobnim kreditnim karticama od 20.04.2022. (398 KB)

Pojašnjenje promjena Općih uvjeta po osobnim kreditnim karticama s primjenom od 01.06.2021 (86 KB)

Opći uvjeti dodatnog zdravstvenog osiguranja korisnika RBA FlexiPLUS i Premium paketa uz tekuće račune (96 KB)

Opći uvjeti za korištenje usluge eRačun (303 KB)

Opci uvjeti za koristenje usluge eRacun (153 KB)