Kako koristiti uplatno-isplatne bankomate?

Sada možete uplatiti gotovinu na vaš račun i na kreditnu karticu i izvan radnog vremena naših poslovnica, jer su vam naši novi bankomati dostupni 24h na dan.
 
Uplatno-isplatne bankomate mogu koristiti svi naši klijenti, i građani i poslovni subjekti, a za provođenje uplate koriste se:
RBA Maestro ili Visa Electron debitna kartica tekućeg računa
osobna RBA Mastercard ili Visa kreditna kartica te
RBA Mastercard debitna kartica transakcijskog (poslovnog) računa.  

Pripremite novčanice za uplatu

 

Bankomat prihvaća sve novčanice kuna, što znači da za uplatu možete koristiti 5, 10, 20, 50, 100, 200, 500 i 1.000 HRK.
Novčanice izravnajte koliko je to moguće, složite jednu na drugu u snop i cijeli snop stavite u otvor za uplatu novca na bankomatu.
Na ekranu bankomata prikazan je maksimalan broj novčanica koje možete uplatiti odjednom, a radi se o snopu od najviše 50 ili 200 novčanica, ovisno o bankomatu koji koristite. Uplaćujete li veći broj novčanica, postupak provedite više puta.

Kako izvršiti uplatu gotovine na račun ili kreditnu karticu?

 

1. Za uplatu na račun u bankomat ubacite vašu debitnu karticu tekućeg računa ili karticu transakcijskog računa, a za uplatu na kreditnu karticu ubacite vašu osobnu kreditnu karticu. Unesite pripadajući PIN kartice i potvrdite unos.

2. Na ekranu odaberite opciju „UPLATA“.
Prilikom uplate na transakcijski račun poslovnog subjekta prikazat će vam se opcija unosa poziva na broj (služi za lakše raspoznavanje različitih uplata i knjigovodstvene evidencije). Poziv na broj može imati maksimalno 11 brojeva (bez drugih znakova) i uplata se provodi s modelom 00 dok će uplata bez poziva na broj biti provedena s modelom 99.

3. Pripremljen snop novčanica (najviše 50 ili 200) stavite u otvor za umetanje novca.

4. Nakon što bankomat izbroji novčanice na ekranu će se prikazati ukupan iznos uplate koji potvrđujete odabirom opcije „PRIHVAĆAM“.

5. Završetkom transakcije uplata je odmah položena na račun.


Naknade

Za uplate na tekuće račune i kreditne kartice građana ne naplaćuje se naknada.
Za uplate na transakcijske račune poslovnih subjekata naknada iznosi 0,15% ukupnog iznosa uplate po transakciji, što je povoljnije od gotovinskih uplata u poslovnicama i uplata u dnevno-noćne trezore.