Suradnja s Obrtničkom komorom Zagreb

Suradnja s Obrtničkom komorom Zagreb

Saznajte više
 

Obrtnik ste i član Obrtničke komore Zagreb?

Kako bismo vam kao obrtniku olakšali poslovanje, Raiffeisen banka u suradnji s Obrtničkom komorom Zagreb omogućuje posebne pogodnosti za članove Komore uključene u projekt Artifex. Korisnicima programa Artifex Raiffesien banka nudi povoljniju, nižu naknadu za odobrenje kredita te popust na redovne naknade za FlexiBIZ poduzetnički paket. 

U projekt Artifex također je uključen i Raiffesien Leasing koji obrtnicima nudi posebne uvjete 

Prednosti

  • Povoljniji uvjeti kreditiranja

    Povoljniji uvjeti kreditiranja

    Povoljnija, niža naknada za odobrenje kredita s rokom otplate do 36 mjeseci.

  • Transakcijsko poslovanje

    Transakcijsko poslovanje

    Popust na iznos redovne naknade za korištenje FlexiBIZ poduzetničkog paketa.

Realizirajte kredit uz nižu naknadu

 

FINANCIRANJE

Kreditiranje obrtnika uz nižu naknadu za odobrenje kredita.
Vrsta kredita: kunski kredit i kunski kredit s valutnom klauzulom u eurima
Namjena kredita: za obrtna sredstva i za investicije
Rok otplate: do 36 mjeseci
Naknada za obradu zahtjeva: 0,7%, minimalno 500,00 Kn jednokratno 
► Ostali uvjeti i naknade prema poslovnoj odluci banke

Povoljnije poslovanje uz naše poduzetničke pakete

 

FlexiBIZ PODUZETNIČKI PAKETI

FlexiBIZ je poduzetnički paket čijim korištenjem možete ostvariti uštede pri ugovaranju i korištenju pojedinih usluga. Naknade u sklopu paketa znatno su povoljnije u odnosu na naknade koje se naplaćuju za pojedinačno ugovaranje usluga izvan paketa.

Članovima uključenim u Artifex Raiffeisen banka nudi:
• otvaranje transakcijskog računa bez naknade,
• 10% popusta na iznos redovne naknade za korištenje FlexiBIZ poduzetničkih paketa. 

Popust se odnosi na tri poduzetnička paketa: 
FlexiBIZ STANDARD,
FlexiBIZ BALANCE,
FlexiBIZ BONUS.

Svi paketi uključuju korištenje osnovnih proizvoda i usluga bez naknade:
► održavanje računa / održavanje FlexiBIZ štednoga računa,
► izdavanje debitne kartice - jednokratno po korisniku,
► naknadu za internetsko bankarstvo.

Detalji o dodatnim proizvodima i uslugama uključenima u pojedini paket provjerite na stranici FlexiBIZ poduzetnički paketi 

Popust se ostvaruje na novosklopljene ugovore. 
Za postojeće ugovore naknada se smanjuje na zahtjev člana HOK-a koji je korisnik usluge.