Posebni programi financiranja

Suradnje s ministarstvima i jedinicama lokalne i područne samouprave

Posebni programi financiranja

Suradnje s ministarstvima i jedinicama lokalne i područne samouprave

Saznajte više
 

Povoljniji uvjeti kreditiranja i subvencionirane kamatne stope!

Suradnje s ministarstvima i jedinicama lokalne i područne samouprave

 • Sudionici u poticanju razvoja gospodarstva

  Sudionici u poticanju razvoja gospodarstva

  ŽUPANIJE
  • Dubrovačko-neretvanska županija
  • Sisačko-moslavačka županija
  • Bjelovarsko-bilogorska županija
  • Osječko-baranjska županija
  • Primorsko-goranska županija
  • Splitsko-dalmatinska županija
  • Karlovačka županija

  GRADOVI I OPĆINE
  •    
  Grad Kastav
  •    Grad Bjelovar
  •    Grad Vukovar
  •    Grad Bakar
  •    Grad Kutina
  •    Grad Petrinja
  •    Grad Sisak
  •    Grad Novska
  •    Grad Hrvatska Kostajnica
  •    Grad Popovača
  •    Grad Glina
  •    Grad Rijeka
  •    Grad Karlovac
  •    Grad Ludbreg

  •    Općina Lekenik
  •    Općina Lipovljani
  •    Općina Topusko
  •    Općina Donji Kukuruzari
  •    Općina Dvor
  •    Općina Majur
  •    Općina Gornji Kneginec
  •    Općina Hrvatska Dubica

  MINISTARSTVA
  Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta u suradnji sa županijama i jedinicama lokalne samouprave po programu ''Mjera 1. - Kreditom do konkuretnosti'':
  •    Grad Zagreb
  •    Dubrovačko-neretvanska županija
  •    Osječko-baranjska županija 
                Grad Valpovo
                Općina Erdut
                Općina Kneževi Vinogradi
                Općina Vladislavci
  •    Vukovarsko-srijemska županija
  •    Zagrebačka županija 
                Grad Sveti Ivan Zelina
  •    Virovitičko-podravska županija
  •    Požeško-slavonska županija
  •    Varaždinska županija 
                Općina Vidovec
  •    Koprivničko-križevačka županija 
                Grad Koprivnica
  •    Splitsko-dalmatinska županija
  •    Šibensko-kninska županija
  •    Karlovačka županija
  •    Međimurska županija

Kontaktirajte nas

Zatražite dodatne informacije

Posjetite nas u jednom od centara poslovanja s poslovnim subjektima

Nazovite nas

RBA INFO telefon za poslovne subjekte