Za klijente sa RSŠ proizvodima

Za klijente sa RSŠ proizvodima

Saznajte više

USKORO

 

Uvid u račun i stanje stambene štednje u mojaRBA mobilnoj aplikaciji

Kao korisnik stambene štednje, iskoristite mogućnost besplatnog korištenja usluge mojaRBA mobilnog bankarstva i ugovorite uslugu u bilo kojoj RBA poslovnici ili online. Ako imate dodatnih pitanja ili želite ugovoriti sastanak radi ugovaranja mojaRBA mobilnog bankarstva u RBA poslovnici, molimo popunite kratku prijavu. 

Pripisan DPS za stambenu štednju prikupljenu u 2023.

 

Državna poticajna sredstva (DPS) za 2023. su pripisana na račune stambenih štediša 3.6.2024. DPS za štednju prikupljenu u 2023. je iznosio 0,3% na uplate u 2023., do maksimalnog iznosa uplate u visini od 663,61 EUR, a najviše 1,99 EUR.
DPS za štednju prikupljenu u 2024. iznosi 1,8% na uplate u ovoj godini, do maksimalnog iznosa uplate u visini od 663,61 EUR, što može iznositi najviše 11,94 EUR.

Pripajanje Raiffeisen stambene štedionice

 

Obavještavamo vas o pripajanju Raiffeisen Stambene štedionice Raiffeisen banci koja je ujedno i stopostotni vlasnik.

Ova obavijest označava i završetak priče koja je započela poslovnom odlukom prije nekoliko godina, a svoj rasplet doživjela 2020. godine kada je dobivena suglasnost Ministarstva financija, odnosno u svibnju 2021. s pozitivnim rješenjem Hrvatske narodne banke.

Na dan upisa pripajanja u sudski registar, koji će se dogoditi u svibnju 2022., Stambena štedionica će prestati djelovati kao samostalni pravni subjekt. Tada banka preuzima sva vaša prava i obaveze koje imate sa Stambenom štedionicom.

Što to znači za Vas?

Bez brige, osim broja računa na koji ćete uplaćivati stambenu štednju, odnosno stambeni kredit, vama se ništa neće promijeniti u ugovoru. Ovako to točno izgleda:

1. Ugovoreni uvjeti po vašim postojećim ugovorima o stambenoj štednji, odnosno stambenim kreditima se ne mijenjaju i ne rade se aneksi ugovora, što znači da ništa novo nećete trebati potpisati.
2. Postojeće obaveze iz stambene štednje i/ili stambenog kredita nastavljate uplaćivati i/ili otplaćivati po ugovorenim uvjetima do isteka ugovorenog roka.
3. Nastavit će vam se isplaćivati državna poticajna sredstva na stambenu štednju sukladno Zakonu o stambenoj štednji i državnom poticanju stambene štednje.  

Vaši postojeći ugovori ostaju isti i zadržavate sva postojeća prava

Banka će preuzeti sve račune stambene štednje i vodit će ih zasebno od drugih štednih uloga. Tako osiguravamo vaša stečena prava, kao i prava svih stambenih štediša, sve do isteka postojećeg razdoblja stambene štednje.

O isteku postojeće ugovorene stambene štednje i podizanju ušteđenih sredstava, kao i pravima sukladno Zakona o stambenoj štednji i državnom poticanju stambene štednje, obavijestit ćemo Vas najmanje 15 dana prije isteka stambene štednje.

Nakon nastupanja pravnih učinaka pripajanja, Banka ne smije sklapati nove poslove stambene štednje jer nije Stambena Štedionica sukladno čl. 4. Zakona o stambenoj štednji i državnom poticanju stambene štednje, stoga neće više biti automatskog produljivanja ugovora o stambenoj štednji.  Ako po isteku ugovora o stambenoj štednji ne podignete ušteđena sredstva, ugovor se svejedno smatra da je prestao, a na vaša ušteđena sredstva će se obračunati kamata po viđenju prilikom isplate.