Za klijente sa RSŠ proizvodima

Za klijente sa RSŠ proizvodima

Saznajte više

Odluka o visini naknada za usluge RSŠ (91 KB)

Okvirni uvjeti postupanja s ugovorima o stambenoj štednji (125 KB)

Sažetak izmjena i dopuna Općih uvjeta poslovanja Raiffeisen stambene štedionice d.d. - OUP14 od 01.03.2019. (85 KB)

Načela za utvrđivanje promjene visine naknade za usluge u štednom i kreditnom poslovanju (91 KB)

Izvadak iz Odluke o kamatnim stopama RSŠ d.d. (1.958 KB)

Opći uvjeti poslovanja Raiffeisen stambene štedionice d.d. - OUP14 (133 KB)