Kontakt

Raiffeisenbank Austria d.d.
Zagreb, Magazinska cesta 69

Telefon: 01 / 4566-466
Telefaks: 01 / 4811-624

INFO telefoni
Stanovništvo: 072 62 62 62
Za pozive iz inozemstva: +385 1 6591 562

Poslovni subjekti: 072 92 92 92
Za pozive iz inozemstva: +385 1 6591 592

INFO e-mail

Nazad

iDIREKT servisi - više informacija

LOGIN - STANOVNIŠTVO LOGIN - POSLOVNI SUBJEKTI
Internetsko bankarstvo Internetsko bankarstvo

 

Postoji nekoliko ključnih stvari na koje možete obratiti pozornost i time podići razinu zaštite poslovanja preko interneta. Komunikacija između Banke i korisnika servisa RBA iDIREKT ostvaruje se korištenjem interneta, stoga zahtijeva primjenu osnovnih načela sigurnosti i na vašoj strani, a kojih se i inače treba pridržavati na internetu, kako biste zaštitili povjerljive i osobne podatke. Molimo pogledajte Upute za sigurnost.