Pretvori svoj limit u nove mogućnosti

uz RBA Mikrokredit po kreditnoj kartici!

Pretvori svoj limit u nove mogućnosti

uz RBA Mikrokredit po kreditnoj kartici!

Saznajte više

Kamatne stope na oročenu štednju građana (111 KB)

Opće informacije o mikrokreditu po kreditnoj kartici (559 KB)

Pojašnjenje promjena kamatne stope za korisnike RBA osobnih kreditnih kartica s primjenom od 01.07.2022. (440 KB)

Naknade u poslovanju s fizičkim osobama - u primjeni od 1.1.2023. (510 KB)

Izvadak iz odluke o visini naknada za usluge - u primjeni od 15.12.2022. (613 KB)

Izvadak iz odluke o visini naknada za usluge (575 KB)

Izvadak iz odluke o visini naknada za usluge - u primjeni od 1.1.2023. (593 KB)

Naknade u poslovanju s fizičkim osobama - u primjeni od 15.12.2022. (568 KB)

Naknade u poslovanju s fizičkim osobama (574 KB)

Izvadak iz odluke o kamatnim stopama (337 KB)

Zahtjev za prijevremenu konačnu otplatu mikrokredita (503 KB)