Pretvori svoj limit u nove mogućnosti

uz RBA Mikrokredit po kreditnoj kartici!

Pretvori svoj limit u nove mogućnosti

uz RBA Mikrokredit po kreditnoj kartici!

Saznajte više

Obavijest o pogodnostima i privremenoj promjeni naknada - travanj 2023 (168 KB)

Najava promjena Okvirnog ugovora i Informacija o osiguranju 20.6.2023. i 30.6.2023. (190 KB)

Opće informacije o mikrokreditu po kreditnoj kartici (559 KB)

Pojašnjenje promjena kamatne stope za korisnike RBA osobnih kreditnih kartica s primjenom od 01.07.2022. (440 KB)

Kamatne stope na oročenu štednju građana (106 KB)

Izvadak iz odluke o kamatnim stopama (319 KB)

Najava promjena Općih uvjeta u kreditiranju stanovništva u primjeni od 1.11.2023. (91 KB)

Opći uvjeti u kreditnom poslovanju sa fizičkim osobama (361 KB)

Naknade u poslovanju s fizičkim osobama (522 KB)

Zahtjev za prijevremenu konačnu otplatu mikrokredita (503 KB)