Pretvori svoj limit u nove mogućnosti

uz RBA Mikrokredit po kreditnoj kartici!

Pretvori svoj limit u nove mogućnosti

uz RBA Mikrokredit po kreditnoj kartici!

Saznajte više

Pojašnjenje promjena kamatne stope za korisnike RBA osobnih kreditnih kartica s primjenom od 01.07.2022. (440 KB)

Opće informacije o mikrokreditu po kreditnoj kartici (559 KB)

Obavijest o pogodnostima i privremenoj promjeni naknada - travanj 2023 (168 KB)

Najava promjena Okvirnog ugovora i Informacija o osiguranju 20.6.2023. i 30.6.2023. (190 KB)

Kamatne stope na oročenu štednju građana (104 KB)

Izvadak iz odluke o visini naknada za usluge (574 KB)

Naknade u poslovanju s fizičkim osobama (486 KB)

Izvadak iz odluke o visini naknada za usluge - u primjeni od 20.6.2023. (582 KB)

Naknade u poslovanju s fizičkim osobama - u primjeni od 20.6.2023. (511 KB)

Naknade u poslovanju s fizičkim osobama - u primjeni od 10.7.2023. (593 KB)

Izvadak iz odluke o kamatnim stopama - u primjeni od 1.6.2023. (328 KB)

Izvadak iz odluke o kamatnim stopama (315 KB)

Zahtjev za prijevremenu konačnu otplatu mikrokredita (503 KB)