Investicijski fondovi

Investicijski fondovi

Saznajte više
 

Informirajte se mogućnostima ulaganja u fleksibilnom i transparentnom okruženju Raiffeisen investicijskih fondova i povjerite svoja sredstva profesionalcima.

Karakteristike ulaganja

 • Niži troškovi

  Niži troškovi

  Troškovi trgovanja u investicijskim fondovima su niži od pojedinačnih ulaganja, zbog većih količina instrumenata trgovanja. Na taj način štednjom u investicijskim fondovima imate manje troškove.

 • Dostupnost

  Dostupnost

  Vaša sredstva su vam dostupna jer možete svoje udjele, na zahtjev, otkupiti kad god se odlučite. Započnite štednju već uz minimalna početna ulaganja.

 • Pravna zaštita

  Pravna zaštita

  Kako bi se zaštitili ulagatelji, investicijski fondovi su pod nadzorom Hanfe i podložni su strogim pravilima i nadzoru licenci.

 • Transparentnost

  Transparentnost

  Imate uvid u sve informacije o vašim ulaganjima. Raiffeisen Invest d.o.o. redovno izvještava i objavljuje informacije o kretanjima udjela u fondovima kojima upravlja.

 • Rizici

  Rizici

  Ulaganje u investicijske  fondove nosi sa sobom i određene rizike, koji su uz ostale informacije detaljno opisani u Prospektu i Pravilima fondova.

 

Kada se odlučite na ulaganje u investicijske fondove, informirajte se o strukturi i strategiji ulaganja fonda, povijesnim prinosima, rizicima i troškovima te svim ostalim potrebnim informacijama koje su dostupne u dokumentima fonda (Prospekt i Pravila, Ključne informacije za ulagatelje, Mjesečni izvještaj te financijski izvještaji fondova).
Detaljnije o vrijednostima udjela, rizicima i strategiji ulaganja pročitajte više na stranicama Raiffeisen Investa.

Više o Raiffeisen investicijskim fondovima

 
 • Obveznički fondovi
  • Obveznički fondovi ulažu u dužničke vrijednosne papire, odnosno obveznice koje karakterizira manje osciliranje vrijednosti udjela (rizičnost). Takvi fondovi imaju za cilj stabilan rast vrijednosti udjela kroz investiranje u državne i korporativne obveznice koje donose fiksnu kamatu. Saznajte više

 • Posebni fondovi
  • Posebni fondovi ulažu u različite klase imovine prema unaprijed definiranim pravilima. Strategije upravljanja usmjerene su na očuvanje vrijednosti inicijalnog ulaganja, uz ostvarenje prihvatljivih atraktivnih prinosa. Saznajte više

 • Dionički fondovi
  • Dionički fondovi primarno investiraju u dionice s ciljem dugoročnog ostvarivanja većih prinosa. Namijenjeni su ulagateljima koji žele ostvariti potencijalno viši prinos u odnosu na obvezničke fondove, a spremni su prihvatiti veće oscilacije vrijednosti udjela na duži rok. Saznajte više

Kako ulagati?

 

Proučite Prospekte i Pravila fondova prije izbora fonda u koji želite ulagati. Nakon što ste izabrali fond koji odgovara Vašim ciljevima popunite Zahtjev za izdavanje/otkup udjela  u Raiffeisen investicijskim fondovima:
► u odabranoj RBA poslovnici za fizičke osobe
► putem RBA iDIREKT internetskog bankarstva.

Za realizaciju Vašeg ulaganja kao i svu potrebnu stručnu podršku obratite nam se u  RBA poslovnicama.

Više informacija o ulaganju u investicijske fondove potražite na stranicama Raiffeisen invest d.o.o.

Kontaktirajte nas

RBA INFO

Nazovite nas na info telefon

Email

Pošaljite nam email

Poslovnice

Pronađite najbližu poslovnicu