Tjedni kalendar objava

 

Tjedni kalendar objavljivanja podataka za razdoblje od 16. do 20. srpnja

CET Zemlja Podatak (za razdoblje)
16. srpnja    
11:00 Eurozona Robna razmjena s inozemstvom (05/18)
16:00 SAD Poslovne zalihe (05/18)
17. srpnja    
11:00 Hrvatska Indeks potrošačkih cijena (06/18)
15:15 SAD Industrijska proizvodnja (06/18)
15:15 SAD Iskorištenost kapaciteta (06/18)
22:00 SAD Neto priljev stranog kapitala (05/18)
18. srpnja    
11:00 Eurozona Output u građevinskom sektoru (05/18)
11:00 Eurozona Indeks potrošačkih cijena (06/18)*
14:30 SAD Započete gradnje stambenih objekata (06/18)
19:00 SAD Izdane građevinske dozvole (06/18)
19. srpnja    
14:30 SAD Zahtjevi za naknade za nezaposlene
14:30 SAD Zahtjevi za naknade za novonezaposlene
14:30 SAD Philadelphia Fed pokazatelj (07/18)
20. srpnja    
08:00 Njemačka Indeks proizvođačkih cijena (06/18)
10:00 Eurozona Tekući račun bilance plaćanja (05/18)

*konačni podaci
**preliminarni podaci