Mjesečni kalendar aktivnosti

 

Kalendar objavljivanja podataka u rujnu

Statistički podaci Prva objava u publikaciji Datum objave (za razdoblje)
Bruto domaći proizvod DZS -
Industrijska proizvodnja DZS 1. i 30. (07/2022 i 08/2022)
Indeks potrošačkih cijena DZS 16. (08/2022)
Indeks proizvođačkih cijena DZS 08. (08/2022)
Zaposlenost DZS 20. (08/2022)
Plaće DZS 20. (07/2022)
Stopa nezaposlenosti DZS 20. (08/2022)
Robna razmjena DZS 08. (06/2022)
Trgovina na malo DZS 30. (08/2022)
Platna bilanca HNB 30. (2. tr./2022)
Bilanca monetarnih inst. HNB 30. (08/2022)
Međunarodne pričuve HNB 30. (08/2022)
Kamatne stope HNB 30. (08/2022)
Konsolidirana opća država HNB -
*konačni podaci