Mjesečni kalendar aktivnosti

 

Kalendar objavljivanja podataka u rujnu

Statistički podaci Prva objava u publikaciji Datum objave (za razdoblje)
Bruto domaći proizvod DZS -
Industrijska proizvodnja DZS 1. i 29. (08/2023)
Indeks potrošačkih cijena DZS 15. (08/2023)
Indeks proizvođačkih cijena DZS 03. (07/2023)
Zaposlenost DZS 20. (08/2023)
Plaće DZS 20. (07/2023)
Stopa nezaposlenosti DZS 20. (08/2023)
Robna razmjena DZS 8. (06/2023)
Trgovina na malo DZS 29. (08/2023)
Platna bilanca HNB 29. (2.tr./2023)
Bilanca monetarnih inst. HNB 29. (08/2023)
Međunarodne pričuve HNB 15. (08/2023)
Kamatne stope HNB 29. (08/2023)
Konsolidirana opća država HNB -
*konačni podaci