Mjesečni kalendar aktivnosti

 

Kalendar objavljivanja podataka u siječnju

Statistički podaci Prva objava u publikaciji Datum objave (za razdoblje)
Bruto domaći proizvod DZS -
Industrijska proizvodnja DZS 30. (12/2019)
Indeks potrošačkih cijena DZS 16. (12/2019)
Indeks proizvođačkih cijena DZS 9. (12/2019)
Zaposlenost DZS 20. (12/2019)
Plaće DZS 20. (11/2019)
Stopa nezaposlenosti DZS 20. (12/2019)
Robna razmjena DZS 9. (10/2019)
Trgovina na malo DZS 30. (12/2019)
Platna bilanca HNB -
Bilanca monetarnih inst. HNB -
Međunarodne pričuve HNB -
Kamatne stope HNB -
Konsolidirana opća država HNB -

*konačni podaci