Mjesečni kalendar aktivnosti

 

Kalendar objavljivanja podataka u svibnju

Statistički podaci Prva objava u publikaciji Datum objave (za razdoblje)
Bruto domaći proizvod DZS 29. (1.tr./2023)
Industrijska proizvodnja DZS 29. (04/2023)
Indeks potrošačkih cijena DZS 2. i 17. (04/2023)
Indeks proizvođačkih cijena DZS 8. (04/2023)
Zaposlenost DZS 19. (04/2023)
Plaće DZS 19. (03/2023)
Stopa nezaposlenosti DZS 19. (04/2023)
Robna razmjena DZS 9. (02/2023)
Trgovina na malo DZS 29. (04/2023)
Platna bilanca HNB -
Bilanca monetarnih inst. HNB 31. (04/2023)
Međunarodne pričuve HNB 31. (04/2023)
Kamatne stope HNB 31. (04/2023)
Konsolidirana opća država HNB -
*konačni podaci