Mjesečni kalendar aktivnosti

 

Kalendar objavljivanja podataka u prosincu

Statistički podaci Prva objava u publikaciji Datum objave (za razdoblje)
Bruto domaći proizvod* DZS -
Industrijska proizvodnja DZS 28. (11/2018)
Indeks potrošačkih cijena DZS 14. (11/2018)
Indeks proizvođačkih cijena DZS 07. (11/2018)
Zaposlenost DZS 24. (11/2018)
Plaće DZS 24. (10/2018)
Stopa nezaposlenosti DZS 24. (11/2018)
Robna razmjena DZS 07. (09/2018)
Trgovina na malo DZS 07. (10/2018)
Platna bilanca HNB 31. (Q3/2018)
Bilanca monetarnih inst. HNB 31. (11/2018)
Međunarodne pričuve HNB 31. (11/2018)
Kamatne stope HNB 31. (11/2018)
Konsolidirana opća država HNB -
*konačni podaci