Mjesečni kalendar aktivnosti

 

Kalendar objavljivanja podataka u ožujku

Statistički podaci Prva objava u publikaciji Datum objave (za razdoblje)
Bruto domaći proizvod DZS -
Industrijska proizvodnja DZS 05. (01/2021)
Indeks potrošačkih cijena DZS 16. (02/2021)
Indeks proizvođačkih cijena DZS 11. (02/2021)
Zaposlenost DZS 19. (02/2021)
Plaće DZS 19. (01/2021)
Stopa nezaposlenosti DZS 19. (02/2021)
Robna razmjena DZS 11. (12/2020)
Trgovina na malo DZS 12. (01/2021)
Platna bilanca HNB 31. (Q4/2020)
Bilanca monetarnih inst. HNB 31. (02/2021)
Međunarodne pričuve HNB 31. (02/2021)
Kamatne stope HNB 31. (02/2021)
Konsolidirana opća država HNB -
*konačni podaci