Mjesečni kalendar aktivnosti

 

Kalendar objavljivanja podataka u siječnju

Statistički podaci Prva objava u publikaciji Datum objave (za razdoblje)
Bruto domaći proizvod DZS -
Industrijska proizvodnja DZS 29. (12/2017)
Indeks potrošačkih cijena DZS 16. (12/2017)
Indeks proizvođačkih cijena DZS 09. (12/2017)
Zaposlenost DZS 31. (12/2017)
Plaće DZS 23. (11/2017)
Stopa nezaposlenosti DZS 23. (12/2017)
Robna razmjena DZS 8. (10/2017)
Trgovina na malo DZS 10. (11/2017)
Platna bilanca HNB -
Bilanca monetarnih inst. HNB (12/2017)
Međunarodne pričuve HNB (12/2017)
Kamatne stope HNB (12/2017)
Operacije središnje države HNB -
*konačni podaci