Mjesečni kalendar aktivnosti

 

Kalendar objavljivanja podataka u srpnju

Statistički podaci Prva objava u publikaciji Datum objave (za razdoblje)
Bruto domaći proizvod DZS -
Industrijska proizvodnja DZS 29. (06/2024)
Indeks potrošačkih cijena DZS 16. (06/2024)
Indeks proizvođačkih cijena DZS 11. (06/2024)
Zaposlenost DZS 19. (06/2024)
Plaće DZS 19. (05/2024)
Stopa nezaposlenosti DZS 19. (06/2024)
Robna razmjena DZS 09. (04/2024)
Trgovina na malo DZS 30. (06/2024)
Platna bilanca HNB -
Bilanca monetarnih inst. HNB 31. (06/2024)
Međunarodne pričuve HNB 15. (06/2024)
Kamatne stope HNB 31. (06/2024)
Konsolidirana opća država HNB 31. (1.tr./2024)
*konačni podaci