Mjesečni kalendar aktivnosti

 

Kalendar objavljivanja podataka u veljači

Statistički podaci Prva objava u publikaciji Datum objave (za razdoblje)
Bruto domaći proizvod DZS 27. (4.tr./2023
Industrijska proizvodnja DZS -
Indeks potrošačkih cijena DZS 22. (01/2024)
Indeks proizvođačkih cijena DZS 29. (01/2024)
Zaposlenost DZS 20. (01/2024)
Plaće DZS 20. (12/2023)
Stopa nezaposlenosti DZS 20. (01/2024)
Robna razmjena DZS 08. (11/2023)
Trgovina na malo DZS -
Platna bilanca HNB -
Bilanca monetarnih inst. HNB 29. (01/2024)
Međunarodne pričuve HNB 15. (01/2024)
Kamatne stope HNB 29. (01/2024)
Konsolidirana opća država HNB -
*konačni podaci