Mjesečni kalendar aktivnosti

 

Kalendar objavljivanja podataka u rujnu

Statistički podaci Prva objava u publikaciji Datum objave (za razdoblje)
Bruto domaći proizvod* DZS -
Industrijska proizvodnja DZS 03./28. (07/08/2018)
Indeks potrošačkih cijena DZS 14. (08/2018)
Indeks proizvođačkih cijena DZS 07. (08/2018)
Zaposlenost DZS 26. (08/2018)
Plaće DZS 24. (07/2018)
Stopa nezaposlenosti DZS 24. (08/2018)
Robna razmjena DZS 07. (06/2018)
Trgovina na malo DZS 06. (07/2018)
Platna bilanca HNB 28. (Q2/2018)
Bilanca monetarnih inst. HNB 28. (08/2018)
Međunarodne pričuve HNB 28. (08/2018)
Kamatne stope HNB 28. (08/2018)
Operacije središnje države HNB -
*konačni podaci