Sustainable (ESG) Finance

Project Finance, Investment and Loans for Construction, Purchase or Adaptation of Real Estate

Sustainable (ESG) Finance

Project Finance, Investment and Loans for Construction, Purchase or Adaptation of Real Estate

Find out more
sto_je

Što je održivo financiranje?

Održivo ili ESG (okolišno, društveno i upravljačko) financiranje je financiranje vaših ulaganja koja imaju mjerljiv održiv (ESG) učinak, bilo putem “zelenih” kredita ili izdavanja “zelenih” obveznica. 
Financiramo zelene investicije, kao što su ulaganja u obnovljive izvore energije, zelene objekte, zeleni prijevoz, gospodarenje otpadom, upravljanje vodama, kao i ostale ESG namjene. Također, financijski podržavamo vaše investicije usmjerene na postepeno (tranzicijsko) mjerljivo smanjenje emisija CO2 i uštedu energije, kao i sve aktivnosti s pozitivnim djelovanjem na klimatske promjene.  
U ulozi tržišnog lidera na ESG financijskom tržištu, želimo vas podržati u prelasku na ugljično neutralne tehnologije i druge aktivnosti u skladu sa globalnim trendovima, kao i ciljevima EU vezanima uz postepeni prelazak na klimatski neutralno gospodarstvo do 2050., kao i na smanjenje emisija stakleničkih plinova do 2030. 

Naše proizvode smo oblikovali na način da uzimaju u obzir vaše potrebe i ESG ulaganja, ali su istovremeno usklađeni s nacionalnim smjernicama i aktivnostima određenim EU Taksonomijom.

koja_ulaganja

Koja ulaganja se smatraju ESG investicijama?

Sva vaša (ESG) ulaganja usmjerena na:

• zelene objekte,
• zelenu energiju,
• zeleni prijevoz,
• gospodarenje otpadom,
• upravljanje vodama,
• kružnom gospodarstvu,
• zdravstvo,
• edukacije,
• održivim gradovima i lokalnim samoupravama
Ili bilo koje drugo ulaganje koje zadovoljava nacionalne smjernice i aktivnosti određene EU Taksonomijom.

koje_vrste

Koje vrste kredita nudimo u sklopu održivog financiranja?

ESG Investicijski krediti – dugoročni krediti sa zelenom ili socijalnom namjenom koja zadovoljava predefinirane kriterije. Primjeri zelenog kreditiranja su investiranje u unapređenje energetske učinkovitosti u procesima proizvodnje, zeleni transport, zelena energija itd. 

ESG Projektno financiranje – projektno financiranje se temelji na realizaciji vašeg projekta s mjerljivim okolišnim utjecajem.  Otplata kredita veže se uz financiranu imovinu i očekivani projektni tijek novca te vrijednost osiguranja projektne imovine koja je uložena u ESG namjene. 

ESG krediti za izgradnju, kupovinu ili adaptaciju nekretnina – krediti namijenjeni vašim investicijama u stambene ili javne objekte u skladu s lokalnim regulativama i EU Taksonomijom. Cilj je povećanje energetske učinkovitosti i ušteda energije bilo da se radi o izgradnji novih objekata, rekonstrukciji postojećih objekata ili kupovini objekata.

usluge

Usluge na tržištu kapitala

Zelene obveznice su kao instrument financiranja značajno prisutne i imaju snažan rast u EU te postoji sve veći interes izdavatelja za izdavanje zelenih, ali i drugih oblika održivih obveznica u Hrvatskoj. Smatramo da su zelene obveznice budućnost dužničkog tržišta kapitala i snažno radimo na tome da našu Banku pozicioniramo kao lidera u tom segmentu. 

Stoga smo tu za vas, uz stručnu podršku i savjetovanje kod izdanja zelenih, ali i drugih oblika održivih obveznica, što uključuje:

1. savjete o dinamici, opcijama i prilikama na tržištima održivih dužničkih vrijednosnih papira,

2. savjete u vezi sa specifičnim zahtjevima / zahtjevima za financiranje i uloga aranžera i  
voditelja knjige upisa,

3. suradnju prilikom odabira agencije za ocjenu ESG održivosti.