Osnovne informacije

 

„Opći uvjeti nabave roba i usluga RBA“ namijenjeni su svim dobavljačima/pružateljima usluga s kojima RBA ima ili je imao poslovne odnose, kao i dobavljačima/pružateljima usluga s kojima takva mogućnost u budućnosti postoji. Primjenjuju se na sve ugovore, narudžbenice kao i na bilo kakve druge oblike ugovaranja poslovnih obveza.