RBA mjere potpore za poslovne subjekte

Mjere potpore klijentima čije je poslovanje u poteškoćama uslijed Covid 19 pandemije

RBA mjere potpore za poslovne subjekte

Mjere potpore klijentima čije je poslovanje u poteškoćama uslijed Covid 19 pandemije

Saznajte više

Mjere potpore - krediti za poslovne subjekte

 

RBA od početka nastanka krize uslijed pandemije Covid 19 provodi mjere pomoći svojim klijentima – poslovnim subjektima ugovaranjem moratorija (odgode plaćanja obveza po postojećim kreditima) i reprograma postojećih kreditnih obveza. I nakon uspješno provedenog prvog vala moratorija, RBA i dalje nastavlja pružati potrebnu podršku i pomoć poduzetnicima i obrtnicima povoljnijim financiranjem tekućih obveza iz redovnog poslovanja.

 

Novi krediti za očuvanje financijske likvidnosti
Ako je novonastala situacija uzrokovana COVID 19 pandemijom imala negativan utjecaj na vaše poslovanje te su vam potrebna dodatna sredstva za redovno poslovanje, obratite nam se s punim povjerenjem. U suradnji s Hrvatskom bankom za obnovu i razvitak (HBOR) i Hrvatskom agencijom za malo gospodarstvo, inovacije i investicije (HAMAG BICRO) omogućili smo vam nove kreditne linije za financiranje tekućih obveza iz vašeg redovnog poslovanja.

Sredstva iz kredita možete namjenski koristiti za financiranje:
- plaća, režijskih troškova i ostalih osnovnih troškova poslovanja (tzv. hladni pogon)
- nabavu sirovine i podmirenje obveza prema dobavljačima i ostalih troškova tekućeg poslovanja.
Krediti nisu namijenjeni za podmirenje kreditnih obveza prema poslovnim bankama i drugim financijskim institucijama.

Pogodnosti kredita za novu likvidnost:
- povoljniji uvjeti
- dulji rok otplate
- niže kamatne stope
- mogućnost ugovaranja jamstava ili drugih vrsta osiguranja rizika.

Više o programima možete pročitati na stranicama HBOR i HAMAG BICRO.


Tko može podnijeti zahtjev za kredit?
Zahtjev za kredit može podnijeti pravna osoba koja na  31.12.2019. nije bila u poteškoćama, ali koja se suočila s poteškoćama u poslovanju uzrokovanih pandemijom Covid 19.

Kako podnijeti zahtjev za kredit?
Potrebno je registrirati se putem FINA portala , odabrati odgovarajuću mjeru te Raiffeisen banku kao kreditnu instituciju. FINA banci dostavlja podatke o FINA COVID SCORE kao pokazatelju nastalih poteškoća u poslovanju, a što je temelj za daljnju obradu zahtjeva.


Za uvjete prihvatljivosti i realizacije te detaljnije informacije o programima molimo da kontaktirate svog Voditelja/Managera poslovnog odnosa s bankom ili Voditelja prodaje za velike poslovne sustave. O svakom zaprimljenom zahtjevu banka donosi pojedinačnu odluku.