RBA INFORBA INFO usluge

► blokada kartica ili uređaja
► aktivacija kartica
► prijava problema s noćnim trezorom

► kartično poslovanje
radni dan 08:00 - 20:00 sati
subota 08:00 - 13:00 sati

► Zlatna RBICA

 

► Raspoloživo stanje po kreditnim karticama

► informacije o ostalim proizvodima i uslugama Raiffeisen banke i grupe
radni dan 08:00 - 20:00 sati
subota 08:00 - 13:00 sati

► investicijski fondovi

► tečajna lista

► informacija o dospjelom dugu po kreditima građana

► engleski jezik

► blokada kartica ili uređaja
► aktivacija kartica
► prijava problema s noćnim trezorom

► kartično poslovanje
radni dan 08:00 - 20:00 sati
subota 08:00 - 13:00 sati

► informacije o ostalim proizvodima i uslugama Raiffeisen banke i grupe
radni dan 08:00 - 20:00 sati
subota 08:00 - 13:00 sati

► investicijski fondovi

► tečajna lista

► engleski jezik