RBA i Dubrovačko – neretvanska županija potiču malo gospodarstvo

02.12.2015

U svrhu poticanja maloga poduzetništva, Tonči Vicelić, direktor regije, je u ime Raiffeisenbank Austria d.d. (RBA) zajedno sa Županom Nikolom Dobroslavićem i predstavnicima ostalih banaka, potpisao Ugovore o poslovnoj suradnji na realizaciji Programa za poticanje maloga gospodarstva u Dubrovačko-neretvanskoj županiji za 2015. godinu.

 

U svrhu poticanja maloga poduzetništva, Tonči Vicelić, direktor regije, je u ime Raiffeisenbank Austria d.d. (RBA) zajedno sa Županom Nikolom Dobroslavićem i predstavnicima ostalih banaka, potpisao Ugovore o poslovnoj suradnji na realizaciji Programa za poticanje maloga gospodarstva u Dubrovačko-neretvanskoj županiji za 2015. godinu.

Korisnici kredita mogu biti obrti i mala te srednja trgovačka društva, koji su u sto postotnom vlasništvu državljana Republike Hrvatske, koji ulažu na području Dubrovačko-neretvanske županije bez obzira na sjedište, odnosno prebivalište. Prednost korištenja sredstava subvencije kamate na poduzetnički kredit ima poduzetnik koji prvenstveno ulaže u proizvodnu djelatnost i novo zapošljavanje.

Kreditni fond za Program "Razvoj" iznosi deset milijuna kuna, dok kreditni fond za Program "Ruralni razvoj" iznosi dva i pol milijuna kuna. Kamata je ugovorena prema ponudama poslovnih banaka, a rok otplate kreditnih sredstava je do 10 godina uz godinu dana počeka.

Cjeloviti natječaj dostupan je na stranicama Dubrovačko-neretvanske županije.