Krešimir Perić novi član Uprave Raiffeisen Factoringa

07.01.2013

Krešimir Perić, dosadašnji direktor Direkcije poslovanja s velikim poslovnim sustavima u Sektoru poslovanja s velikim poslovnim sustavima i poduzećima u stranom vlasništvu, imenovan je članom Uprave Raiffeisen Factoringa.

 

Krešimir Perić, dosadašnji direktor Direkcije poslovanja s velikim poslovnim sustavima u Sektoru poslovanja s velikim poslovnim sustavima i poduzećima u stranom vlasništvu, imenovan je članom Uprave Raiffeisen Factoringa.

Krešimir Perić u Raffeisen grupaciji radi od 2004. godine. Nakon radnog mjesta Manager poslovnog odnosa s klijentima, postaje Voditelj odjela za velike poslovne sustave, a zatim direktor Direkcije poslovanja s velikim poslovnim sustavima u Sektoru poslovanja s velikim poslovnim sustavima i poduzećima u stranom vlasništvu.

Uz radne zadatke člana Uprave, Krešimir Perić će i dalje obnašati dosadašnju funkciju direktora Direkcije.