Raiffeisen predstavlja

Makroekonomski pokazatelji

Pokazatelj Mjesec Godina Vrijednost
Bruto domaći proizvod, % godišnja promjena (realno) q3 2016 2,9
Industrijska proizvodnja, % godišnja promjena (impg) 12 2016 14,9
Potrošačke cijene, % godišnja promjena, pr 12 2016 0,2
Proizvođačke cijene, % godišnja promjena, pr 12 2016 -0,1
Trgovina na malo, % godišnja promjena (realno, impg) 12 2016 5,8
Noćenja turista, % godišnja promjena 12 2016 9
Saldo konsolidirane opće države, milijuni HRK, ESA 2010 01 2015 -11,027
Saldo konsolidirane opće države, %BDP-a, ESA 2010 01 2015 -3,3
Prosječna mjesečna neto plaća, u kunama 11 2016 5,805
Stopa nezaposlenosti, % (kr) 12 2016 14,8
Broj registriranih nezaposlenih 12 2016 236,617
Prosječan tečaj EUR/HRK 10 2016 7,5
Prosječan tečaj USD/HRK 10 2016 6,8
Prosječan tečaj CHF/HRK 10 2016 6,89
Izvoz roba, milijuni EUR 10 2016 1,116
Uvoz roba, milijuni EUR 10 2016 1,609
Tekući račun platne bilance, milijuni EUR q3 2016 3.344,7
Tekući račun platne bilance, udio u BDP-u, % q4 2016 3,2
Vanjski dug, milijarde eura 10 2016 42,564
Vanjski dug, udio u BDP-u % 09 2016 94,2
Javni dug, % BDP-a, ESA 2010 2014 85,1
Međunarodne pričuve HNB, milijuni EUR 12 2016 13,514
Novčana masa (M1), milijuni HRK, kr 12 2016 83,469
Ukupni krediti, milijarde kuna, kr 12 2016 258,507
Depoziti kod poslovnih banaka, milijarde kuna, kr 12 2016 205,309
Devizni tečaj EUR/HRK, pr 01 2017 7,53
Devizni tečaj USD/HRK, pr 01 2017 7,1
Devizni tečaj CHF/HRK, pr 01 2017 7,03