Raiffeisen predstavlja

Makroekonomski pokazatelji

Pokazatelj Mjesec Godina Vrijednost
Bruto domaći proizvod, % godišnja promjena (realno) q3 2016 2,9
Industrijska proizvodnja, % godišnja promjena (impg) 10 2016 1,8
Potrošačke cijene (inflacija), % godišnja promjena (impg) 10 2016 -0,5
Cijene proizvođača, % godišnja promjena (impg) 10 2016 -2
Trgovina na malo, % godišnja promjena (realno, impg) 10 2016 5,3
Noćenja turista, % godišnja promjena (impg) 09 2016 11,5
Saldo konsolidirane opće države, mil HRK, ESA 2010 2015 -10.706
Saldo konsolidirane opće države, %BDP-a, ESA 2010 2015 -3,2
Prosječna mjesečna neto plaća, u kunama 09 2016 5,624
Stopa nezaposlenosti, % (kr) 10 2016 14
Broj registriranih nezaposlenih 10 2016 225,703
Prosječan tečaj EUR/HRK 10 2016 7,5
Prosječan tečaj USD/HRK 10 2016 6,8
Prosječan tečaj CHF/HRK 10 2016 6,89
Izvoz roba, milijuni EUR 08 2016 927
Uvoz roba, milijuni EUR 08 2016 1,568
Saldo tekućeg računa platne bilance, milijuni EUR q2 2016 152,2
Saldo tekućeg računa platne bilance, udio u BDP-u % q2 2016 4,6
Vanjski dug, milijuni EUR, kr 08 2016 43,672
Vanjski dug, udio u BDP-u % 06 2016 97,3
Javni dug, % BDP-a, ESA 2010 2014 85,1
Međunarodne pričuve HNB, milijuni EUR 10 2016 12,993
Novčana masa (M1), milijuni HRK, kr 10 2016 78,783
Ukupni krediti, milijuna HRK, kr 10 2016 259,746
Depoziti kod poslovnih banaka, milijuna HRK, kr 10 2016 207,261