Portfelj RBA analitičara / osoba koje sudjeluju u izradi

 

 

Analitičar / osoba koja sudjeluje u izradi Dionice Obveznice Trezorski zapis MF Investicijski fondovi
Ana Turudić - - - -
Zrinka Živković-Matijević - - da -
Elizabeta Sabolek-Resanović - - - -
Martina Bosanac HT, ATGR, SPAN da - da
Anton Starčević HT da - -
Petar Bejuk - - - -
Ana Lesar - - - -
Viktorija Bartaković - - - -


Podaci se odnose na stanje na dan 10. lipnja 2024. godine.