Portfelj RBA analitičara / osoba koje sudjeluju u izradi

 

 

Analitičar / osoba koja sudjeluje u izradi Dionice Obveznice Investicijski fondovi
Ana Turudić - - -
Zrinka Živković-Matijević - - -
Elizabeta Sabolek-Resanović - - -
Martina Bosanac HT, ATGR da da
Anton Starčević HT - -
Slavko Križnjak ERNT, IGH, INGR, ULPL, VIRO - -
Silvija Kranjec - - -
Viktorija Bartaković - - -


Podaci se odnose na stanje na dan 1. veljače 2023. godine.