Primijetili smo sljedeći sigurnosni propust:

Emulator (EM1)

Izgleda da vaš uređaj ne zadovoljava sigurnosne preduvjete za korištenje mBIZ. Prilikom korištenja mBIZ sigurnosni mehanizmi aplikacije identificirali su da uređaj pokušava koristiti mBIZ aplikaciju na emulatoru. To je postupak kojim računalni program (emulator) omogućava da aplikacija radi na drugačijem uređaju od onog za koji je aplikacija izvorno napravljena. Emulator pokušava emulirati ponašanje uređaja kojega emulira te takve radnje nisu dopuštene za mBIZ mobilnu aplikaciju. 
 
Sukladno članku 48. Općih uvjeta za korištenje iDIREKT servisa za fizičke osobe, u slučaju sumnje na kompromitiranost uređaja na kojem se koristi mBIZ, Banka ima pravo privremeno blokirati korištenje usluge dok se navedeni sigurnosni propusti ne uklone.

Ako mislite da vaš uređaj nije kompromitiran, navedeno možete provjeriti s proizvođačem uređaja.