Primijetili smo sljedeći sigurnosni propust:

Pokušaj ponovnog pakiranja aplikacije (RP1)
 
Izgleda da vaš uređaj ne zadovoljava sigurnosne preduvjete za korištenje mBIZ. Prilikom korištenja mBIZ sigurnosni mehanizmi aplikacije identificirali su pokušaj ponovnog pakiranja aplikacije mBIZ s vašeg uređaja. Takve radnje nisu dopuštene.
 
Sukladno članku 48. Općih uvjeta za korištenje iDIREKT servisa za fizičke osobe, u slučaju sumnje na kompromitiranost uređaja na kojem se koristi mBIZ, Banka ima pravo privremeno blokirati korištenje usluge dok se navedeni sigurnosni propusti ne uklone.

Ako mislite da vaš uređaj nije kompromitiran, navedeno možete provjeriti s proizvođačem uređaja.