Tjedni kalendar objava

 

Tjedni kalendar objavljivanja podataka za razdoblje od 19. ožujka do 23. ožujka

CET Zemlja Podatak (za razdoblje)
19. ožujka    
11:00 Eurozona Robna razmjena s inozemstvom (01/18)
11:00 Eurozona Output u građevinskom sektoru (01/18)
20. ožujka    
8:00 Njemačka Indeks proizvođačkih cijena (02/18)
11:00 Njemačka ZEW indeks poslovnih očekivanja (03/18)
11:00 Eurozona ZEW indeks poslovnih očekivanja (03/18)
16:00 Eurozona Povjerenje potrošača (03/18)
21. ožujka    
13:30 SAD Tekući račun bilance plaćanja (Q4/17)
15:00 SAD Prodaja postojećih stambenih objekata (02/18)
19:00 SAD FOMC – odluka o referentnoj kamatnoj stopi
22. ožujka    
9:30 Njemačka PMI prerađivačkog sektora (03/18)**
9:30 Njemačka PMI uslužnog sektora (03/18)**
10:00 Eurozona PMI prerađivačkog sektora (03/18)**
10:00 Eurozona Tekući račun bilance plaćanja (01/18)
10:00 Njemačka IFO indikator poslovne klime (03/18)
10:00 Njemačka IFO indikator poslovnih očekivanja (03/18)
10:00 Eurozona PMI uslužnog sektora (03/18)**
13:30 SAD Zahtjevi za naknade za nezaposlene
13:30 SAD Zahtjevi za naknade za novonezaposlene
14:45 SAD PMI prerađivačkog sektora (03/18)**
15:45 SAD PMI uslužnog sektora (03/18)**
23. ožujka    
11:00 Hrvatska ILO stopa nezaposlenosti, (Q4/17)
13:30 SAD Narudžbe trajnih dobara (02/18)**
15:00 SAD Prodaja novoizgrađenih stambenih objekata (02/18)

*konačni podaci
**preliminarni podaci