Mjesečni kalendar aktivnosti

 

Kalendar objavljivanja podataka u srpnju

Statistički podaci Prva objava u publikaciji Datum objave (za razdoblje)
Bruto domaći proizvod* DZS -
Industrijska proizvodnja DZS 31. (06/2018)
Indeks potrošačkih cijena DZS 17. (06/2018)
Indeks proizvođačkih cijena DZS 06. (06/2018)
Zaposlenost DZS 25. (06/2018)
Plaće DZS 25. (05/2018)
Stopa nezaposlenosti DZS 25. (06/2018)
Robna razmjena DZS 09. (04/2018)
Trgovina na malo DZS 06. (05/2018)
Platna bilanca HNB -
Bilanca monetarnih inst. HNB 31. (06/2018)
Međunarodne pričuve HNB 31. (06/2018)
Kamatne stope HNB 31. (06/2018)
Operacije središnje države HNB 31.(Q1/2018)
*konačni podaci