Mjesečni kalendar aktivnosti

 

Kalendar objavljivanja podataka u ožujku

Statistički podaci Prva objava u publikaciji Datum objave (za razdoblje)
Bruto domaći proizvod* DZS -
Industrijska proizvodnja DZS 30. ( 3/2018)
Indeks potrošačkih cijena DZS 17. (03/2018)
Indeks proizvođačkih cijena DZS 11. (03/2018)
Zaposlenost DZS 25. (03/2018)
Plaće DZS 25. (02/2018)
Stopa nezaposlenosti DZS 25. (02/2018)
Robna razmjena DZS 09. (01/2018)
Trgovina na malo DZS 06. (02/2018)
Platna bilanca HNB -
Bilanca monetarnih inst. HNB 30. (03/2018)
Međunarodne pričuve HNB 30. (03/2018)
Kamatne stope HNB 30. (03/2018)
Operacije središnje države HNB -
*konačni podaci