Mjesečni kalendar aktivnosti

 

Kalendar objavljivanja podataka u rujnu

Statistički podaci Prva objava u publikaciji Datum objave (za razdoblje)
Bruto domaći proizvod DZS -
Industrijska proizvodnja DZS 30. (08/2020)
Indeks potrošačkih cijena DZS 16. (08/2020)
Indeks proizvođačkih cijena DZS 08. (08/2020)
Zaposlenost DZS 18. (08/2020)
Plaće DZS 18. (07/2020)
Stopa nezaposlenosti DZS 18. (08/2020)
Robna razmjena DZS 08. (06/2020)
Trgovina na malo DZS 30. (08/2020)
Platna bilanca HNB -
Bilanca monetarnih inst. HNB 30.(08/2020)
Međunarodne pričuve HNB 30.(08/2020)
Kamatne stope HNB 30.(08/2020)
Konsolidirana opća država HNB -

*konačni podaci