Mjesečni kalendar aktivnosti

 

Kalendar objavljivanja podataka u svibnju

Statistički podaci Prva objava u publikaciji Datum objave (za razdoblje)
Bruto domaći proizvod DZS 28. (1.tr./2024)
Industrijska proizvodnja DZS 31. (04/2024)
Indeks potrošačkih cijena DZS 17. (04/2024)
Indeks proizvođačkih cijena DZS 09. (04/2024)
Zaposlenost DZS 21. (04/2024)
Plaće DZS 21. (03/2024)
Stopa nezaposlenosti DZS 21. (04/2024)
Robna razmjena DZS 09. (02/2024)
Trgovina na malo DZS 29. (04/2024)
Platna bilanca HNB -
Bilanca monetarnih inst. HNB 31. (04/2024)
Međunarodne pričuve HNB 15. (04/2024)
Kamatne stope HNB 31. (04/2024)
Konsolidirana opća država HNB -
*konačni podaci