Mjesečni kalendar aktivnosti

 

Kalendar objavljivanja podataka u svibnju

Statistički podaci Prva objava u publikaciji Datum objave (za razdoblje)
Bruto domaći proizvod DZS 28. (1tr./2021)
Industrijska proizvodnja DZS 31. (04/2021)
Indeks potrošačkih cijena DZS 14. (04/2021)
Indeks proizvođačkih cijena DZS 06. (04/2021)
Zaposlenost DZS 20. (04/2021)
Plaće DZS 20. (03/2021)
Stopa nezaposlenosti DZS 20. (04/2021)
Robna razmjena DZS 07. (02/2021)
Trgovina na malo DZS 28. (04/2021)
Platna bilanca HNB -
Bilanca monetarnih inst. HNB 31. (04/2021)
Međunarodne pričuve HNB 31. (04/2021)
Kamatne stope HNB 31. (04/2021)
Konsolidirana opća država HNB -
*konačni podaci