Mjesečni kalendar aktivnosti

 

Kalendar objavljivanja podataka u srpnju

Statistički podaci Prva objava u publikaciji Datum objave (za razdoblje)
Bruto domaći proizvod DZS -
Industrijska proizvodnja DZS 30 (06/2020)
Indeks potrošačkih cijena DZS 16. (06/2020)
Indeks proizvođačkih cijena DZS 7. (06/2020)
Zaposlenost DZS 20. (06/2020)
Plaće DZS 20. (05/2020)
Stopa nezaposlenosti DZS 20. (062020)
Robna razmjena DZS 9. (04/2020)
Trgovina na malo DZS 30 (06/2020)
Platna bilanca HNB -
Bilanca monetarnih inst. HNB 31.(06/2020)
Međunarodne pričuve HNB 31 (06/2020)
Kamatne stope HNB 31 (06/2020)
Konsolidirana opća država HNB -

*konačni podaci