Mjesečni kalendar aktivnosti

 

Kalendar objavljivanja podataka u svibnju

Statistički podaci Prva objava u publikaciji Datum objave (za razdoblje)
Bruto domaći proizvod DZS 27. (Q1/2022)
Industrijska proizvodnja DZS 31. (04/2022)
Indeks potrošačkih cijena DZS 16. (04/2022)
Indeks proizvođačkih cijena DZS 06. (04/2022)
Zaposlenost DZS 20. (04/2022)
Plaće DZS 20. (03/2022)
Stopa nezaposlenosti DZS 20. (04/2022)
Robna razmjena DZS 09. (02/2022)
Trgovina na malo DZS 27. (04/2022)
Platna bilanca HNB -
Bilanca monetarnih inst. HNB 31. (04/2022)
Međunarodne pričuve HNB 31. (04/2022)
Kamatne stope HNB 31. (04/2022)
Konsolidirana opća država HNB -
*konačni podaci