Mjesečni kalendar aktivnosti

 

Kalendar objavljivanja podataka u siječnju

Statistički podaci Prva objava u publikaciji Datum objave (za razdoblje)
Bruto domaći proizvod DZS -
Industrijska proizvodnja DZS 30. (12/2022)
Indeks potrošačkih cijena DZS 17. (12/2022)
Indeks proizvođačkih cijena DZS 12. (12/2022)
Zaposlenost DZS 20 (12/2022)
Plaće DZS 20. (11/2022)
Stopa nezaposlenosti DZS 20. (12/2022)
Robna razmjena DZS 09. (10/2022)
Trgovina na malo DZS 30. (12/2022)
Platna bilanca HNB -
Bilanca monetarnih inst. HNB 31. (12/2022)
Međunarodne pričuve HNB 31. (12/2022)
Kamatne stope HNB 31. (12/2022)
Konsolidirana opća država HNB 31. (3.tr/2022)
*konačni podaci