U siječnju nastavljen godišnji pad kredita poduzećima za obrtna sredstva i investicije

16.03.2017

Uz mjesečni pad od 1,2% kunski krediti poduzećima za obrtna sredstva i investicije na kraju siječnja iznosili su 23,7 mlrd. kuna.

 

Uz mjesečni pad od 1,2% kunski krediti poduzećima za obrtna sredstva i investicije na kraju siječnja iznosili su 23,7 mlrd. kuna. Navedeno stanje nominalnih kredita više je za 1,6 mlrd. kuna ili 7,4 posto u odnosu na isti mjesec 2016. čime je potvrđen trend godišnjeg rasta kunskih kredita poduzećima koji traje od veljače 2016. godine. Istovremeno, uz mjesečni i godišnji pad deviznih kredita poduzećima (za 1,7% odnosno 9,9%) ukupni krediti za obrtna sredstva i krediti za investicije nefinancijskim trgovačkim društvima iznosili su krajem siječnja 64,7 mlrd. kuna.

Trend godišnjeg pada u promatranoj kategoriji datira od svibnja 2012. godine.Potonje je posljedica kontinuiranog razduživanja prisutnog kod obje skupine namjenskih kredita nefinancijskim trgovačkim društvima koje je (s dvije sporadične iznimke na obrtnim kreditima) prisutno od sredine 2012. godine. Tako su se ukupni krediti poduzećima za obrtna sredstva uz mjesečni rast od 1,9% krajem siječnja spustili na 33,7 mlrd. kuna zabilježivši godišnji pad za gotovo 2 mlrd. kuna odnosno 5,6%. Istovremeno su krediti poduzećima namijenjeni za investicije u siječnju iznosili 31,1 mlrd. kuna. Uz blagi mjesečni pad od 344 mil. kuna (1,1%), na godišnjoj razini nastavljen je pad (za 874 mil. kuna odnosno 2,7 %).

Promatrano prema kretanju kredita u valutnoj strukturi vidljiv je rast udjela kunskih kredita u ukupnim kreditima poduzećima za obrtna sredstva i investicije koji je krajem siječnja dosegnuo 36,5% (4 pb više u odnosu na siječanj 2016. godine). Povećana potražnja za kreditima u domaćoj valuti podržana je i monetarnim mjerama HNB-a kroz uvođenje strukturnih operacija čime se povećava srednjoročna ponuda kunskih izvora po konkurentnijim cijenama. Stoga i u nastavku godine očekujemo nastavak trenda koji upućuje na razmjerno veće korištenje kunskih kredita koje domaće banke plasiraju poduzećima.