Javni dug krajem studenog 289,7 mlrd. kuna

07.03.2017

Prema posljednjim podacima HNB-a, krajem studenog prošle godine ukupni javni dug (iskazan prema metodologiji ESA 2010) iznosio je 289,7 milijardi kuna.

 

Prema posljednjim podacima HNB-a, krajem studenog prošle godine ukupni javni dug (iskazan prema metodologiji ESA 2010) iznosio je 289,7 milijardi kuna. Premda je u odnosu na listopad zabilježio rast od gotovo 2,3 mlrd. kuna (0,8%), ukupni javni dug je na godišnjoj razini gotovo stagnirao tj. nominalno je zabilježio blagi rast od 73 milijuna kuna. Tijekom prvih jedanaest mjeseci prošle godine ukupna razina javnog duga povećana je za 104,8 milijuna kuna, pri čemu je u relativnom izrazu zabilježena stagnacija u odnosu na kraj 2015.

Poboljšani fiskalni pokazatelji u protekloj godini (snažno pogurnuti rekordnom turističkom sezonom) u konačnici su rezultirali i smanjenim potrebama države za zaduživanjem. Istovremeno, došlo je i do zamjetne promjene u strukturi financiranja javnog duga, što je dobrim dijelom rezultat i prošlogodišnjeg odgođenog plasmana državne obveznice na inozemnom financijskom tržištu. Posljedično, krajem studenog 2016. godine, vanjska komponenta javnog duga (109,8 mlrd. kuna), i pored mjesečnog rasta od 1,3 mlrd. kuna (1,2%) zabilježila je pad na godišnjoj razini za 8,7 mlrd. kuna odnosno 7,4%. Istovremeno su poboljšani uvjeti zaduživanja na domaćem financijskom tržištu u uvjetima visoke likvidnosti (dodatno podržani ekspanzivnim mjerama središnje banke) poticajno djelovali na zaduživanje države na domaćem tržištu. To je rezultiralo rastom unutarnje komponente javnog duga koja je krajem studenog prošle godine iznosila je 180,2 mlrd. kuna. Uz mjesečni rast od 1 mlrd. kuna (0,6%), unutarnji dug države je značajno porastao (za 8,8 mlrd. kuna ili 5,2%). Posljedično takvim kretanjima, udio unutarnje komponente u ukupnom javnom dugu povećan je s 59,2% (koliko je iznosio koncem 2015.) na 62,1% koncem studenog 2016.

Promatrajući prema instrumentima zaduživanja, krajem promatranog mjeseca javni dug u obliku dugoročnih vrijednosnih papira iznosio je 169,2 mlrd. kuna čineći udio od 58,4% u ukupnom javnom dugu (2,3pb više u usporedbi s prosincem 2015.). U odnosu na kraj 2015. godine, dug po osnovi dugoročnih vrijednosnica je porastao za 6,8 mlrd. kuna (4,2%). U istom promatranom razdoblju, javni dug po osnovi kratkoročnih dužničkih vrijednosnica iznosio je 17,7 mlrd. kuna čineći udio od 6,1% u ukupnom javnom dugu (6% niže u odnosu na kraj 2015.). Potonje potvrđuje i pozitivnu promjenu u pogledu produljenja ročnosti javnog duga. Istovremeno su državne obveze po kreditima iznosile 103 mlrd. kuna zabilježivši pad od gotovo 5,5 mlrd. kuna u odnosu na kraj prošle godine (5%).

Uzevši u obzir valutnu strukturu javnog duga, aprecijacijski pritisci na kunu dodatno su pridonijeli nižem javnom dugu iskazanom u kunama (srednji devizni tečaj EUR/HRK koncem studenog prošle godine zabilježio je godišnji pad od 1,3%). Obzirom na spomenutu fiskalnu konsolidaciju te uz činjenicu da su posljednji podaci DZS-a pokazali ubrzanje gospodarskog rasta u prošloj godini, očekujemo da će s nadolazećim podacima biti potvrđena očekivanja da će koncem 2016. godine udio javnog duga u BDP-u biti niži u odnosu na 2015.