Važna obavijest za korisnike FINA Certifikata

 

Od 30.10.2017. FINA započinje s izdavanjem novog profila FINA Certifikata usklađenog s eIDAS Uredbom (EU) br. 910/2014, a koja se primjenjuje na sve zemlje članice Europske unije.

Ovisno o vrsti preglednika koji koristite, a kako bi osigurali neometan pristup i korištenje RBA iDIREKT servisa, molimo da od 30.10.2017. ažurirate programsku podršku na računalu.

 

Trenutno koristite sljedeći internetski preglednik:

 

Korisnici preglednika Internet Explorer

• nastavljate korištenje servisa bez potrebe za ažuriranjem programske podrške
• u slučaju pojave greške "Neuspješno pokretanje PKI Applet desktop aplikacije..." molimo da obrišete povijest pregledavanja internetskog preglednika. Upute za brisanje dostupne su ovdje
• ne koristite li redovito preglednik Internet Explorer preporučamo da prije 30.10.2017. provjerite da li se možete prijaviti u RBA iDIREKT servis i na vrijeme ažurirate postojeću programsku podršku

 

Korisnici preglednika Google Chrome, Mozilla Firefox i drugih alternativnih preglednika

• ažurirajte postojeću programsku podršku na računalu instaliranjem aplikacije Signergy
• aplikaciju Signergy možete preuzeti ovdje

 

Postupak inicijalnog preuzimanja i obnove FINA Certifikata provodite na identičan način kao i do sada.
Ukoliko je Vaš FINA Certifikat važeći molimo da ga ne obnavljate.
Upute možete preuzeti ovdje.