Zrinka Živković Matijević panelistica na tribini u sklopu Zagreb Book Festivala

24.05.2017

Zrinka Živković Matijević, direktorica Ekonomskih istraživanja RBA, sudjelovala je kao panelistica na tribini „Financijska pismenost za mlade“ u sklopu Zagreb Book Festivala.

 

Zagreb, 24. svibnja 2017. – Zrinka Živković Matijević, direktorica Ekonomskih istraživanja RBA, sudjelovala je kao panelistica na tribini „Financijska pismenost za mlade“ u sklopu Zagreb Book Festivala, prilikom čega je fokus svog izlaganja stavila na odgovornost u kreiranju financijskih proizvoda za djecu i mlade.

Cilj tribine je osvijestiti važnost financijske pismenosti, odgovornosti prema novcu te kako poučavati djecu o tim danas iznimno važnim temama, dok su zaključci doneseni na tribini poslužili i kao svojevrstan uvod u predstavljanje Priručnika za male ekonomiste, autorica dr. Ružice Brečić i dr. Jelene Filipović, a potporu izdavanju ovog jedinstvenog priručnika dala je Raiffeisenbank Austria d.d. (RBA).

Živković Matijević je prilikom svog izlaganja izjavila: „Financijsko obrazovanje pojedinaca svih uzrasta mora biti prilagođeno ciljanim skupinama i poticati odgovoran odnos prema financijskim proizvodima i uslugama. Banke kao najveći sudionici financijskog sustava i važan čimbenik u funkcioniranju svakog gospodarstva, prepoznale su važnost financijskog opismenjavanja kod građana Hrvatske. Jedan od načina je i kontinuirana potpora akademskoj zajednici da kroz knjige poput „Priručnika za male ekonomiste“ približi banke i njihovo poslovanje najmlađim naraštajima. Odnos uzajamnog povjerenja gradimo s klijentima od najranijeg djetinjstva do kasne zrele životne dobi, a jedan od načina je i kreacija različitih proizvoda i usluga primjerenih određenom životnom razdoblju“, zaključila je Živković Matijević.

Živković Matijević sudjelovala je na panelu „Financijska pismenost za mlade“ te je fokus svoga izlaganja stavila na odgovornost koje financijske institucije imaju prema društvu u cjelini, prilikom kreiranja proizvoda i usluga za djecu i mlade. Uz Živković Matijević, na panelu su bili i ostali panelisti s temama: Toni Milun (Algebra) – važnosti poučavanja djece o novcu, Petra Poldrugač (HNB) – sigurno i odgovorno o novcu, Dijana Bojčeta Markoja (UMFO) – predstavljanje istraživanja o štednji i planovima za budućnost generacije Y, Ružica Brečić (EFZG) – predstavljanje priručnika i EU, Jelena Filipović (EFBG) te Ivona Despot (Ljevak) – predstavljanje nove i financijske pismenosti.