Za buduće korištenje mojaRBA obavezno je ažuriranje operativnog sustava mobilnog uređaja

03.10.2023

U slučaju da vaš Android uređaj ima verziju operativnog sustava nižu od v8.0 ili iOS uređaj s verzijom operativnog sustava nižom od v15.0, obavezan je update operativnog sustava.

 

Uz par jednostavnih klikova za pokretanje i nekoliko minuta za ažuriranje operativnog sustava mobilnog uređaja omogućit ćete buduće korištenje mobilnog bankarstva i veću sigurnost prilikom online aktivnosti.

Zašto je bitno imati noviju verziju operativnog sustava?

Uz novu verziju operativnog sustava na mobilnom uređaju, osiguravate najvišu dostupnu razinu sigurnosti i funkcionalnosti vašeg uređaja te mojaRBA aplikacije. Predlažemo da ažurirate operativni sustav najkasnije do 30. listopada 2023.

U slučaju da ne ažurirate verziju operativnog sustava na svom mobilnom uređaju, a trenutno imate nižu verziju od minimalno podržane, nećete moći instalirati i koristiti nove verzije mojaRBA mobilne aplikacije. Moći ćete i nadalje koristiti postojeću verziju mojaRBA još neko vrijeme, ali i ta će mogućnost prestati krajem ove godine.