RBI: Izvješće za treći kvartal 2019 - Osnovni prihodi porasli 8 posto, kontinuiran jak rast zajmova

14.11.2019

U prva tri kvartala 2019. Raiffeisen Bank International (RBI) je generirala konsolidiranu dobit od 874 milijuna eura. 

 

U prva tri kvartala 2019. Raiffeisen Bank International (RBI) je generirala konsolidiranu dobit od 874 milijuna eura. Smanjenje na godišnjoj razini se treba promatrati u svjetlu vrlo dobrog rezultata za usporedno razdoblje, koje je podržano iznimno visokim neto otpuštanjem od gubitaka zbog umanjenja vrijednosti financijske imovine, a zbog oslobađanja rezervacija za gubitke po kreditima te zarade od prodaje neprihodujućih zajmova. Kao što se i očekivalo, taj rezultat se nije mogao postići no RBI je nastavio sa svojim pozitivnim razvojem poslovanja.

“Zabilježili smo vrlo zadovoljavajuću zaradu tijekom prvih devet mjeseci godine,” rekao je CEO Johann Strobl. “Rast kredita je također premašio naša očekivanja unatoč ekonomskom usporavanju,” nastavio je Strobl.

Prilagođeno za prihode od poljskih ključnih bankovnih aktivnosti prodanih u 2018. godini, neto prihod od kamata i neto prihod od naknada i provizija porasli su značajno, pri tome osnovni prihodi za 8 posto u odnosu na isto razdoblje prošle godine.

Opći administrativni troškovi porasli su 17 milijuna eura na godišnjoj razini na 2,245 milijuna eura. Stopa troškova/prihoda povećala se za 4,0 postotnih bodova na 59,6 posto.

Umjereni gubici zbog umanjenja vrijednosti financijske imovine

“Troškovi za rizike ostaju na vrlo umjerenoj razini,” izjavio je Strobl.

Gubitci zbog umanjenja vrijednosti financijske imovine iznosili su 80 milijuna eura u izvještajnom razdoblju. Stopa neprihodujućih zajmova pala je za 0,4 postotnih bodova od početka godine na 2,3 posto. Stopa pokrivenosti neprihodujućih zajmova poboljšana je za 2 postotna boda na 60,2 posto.

Ukupna stopa kapitala (pune stope) na 17,4 posto

Stopa redovnog osnovnog kapitala (pune stope) bila je 13,4 posto, stopa osnovnog kapitala (pune stope) bila je 14,8 posto a stopa ukupnog kapitala (pune stope) bila je 17,4 posto. Stope kapitala uključujući priznatu dobit tekuće godine ostvarenu tijekom poslovne godine trećeg kvartala bila bi za 33 bazna boda viša od prikazanih stopa.

Kvartalna usporedba

Neto prihod od kamata je porastao 3 posto ili 27 milijuna eura u odnosu na protekli kvartal na 866 milijuna eura. Neto kamatna marža je porasla za 5 baznih bodova na 2,46 posto.

Opći administrativni troškovi iznosili su 748 milijuna eura u trećem kvartalu, a što je umanjenje od 25 milijuna eura u odnosu na protekli kvartal.

U trećem kvartalu gubici zbog umanjenja vrijednosti financijske imovine iznosili su 68 milijuna eura, 66 milijuna eura više u odnosu na protekli kvartal.

Konsolidirana dobit smanjila se za 42 milijuna eura na 303 milijuna eura zbog viših gubitaka zbog umanjenja vrijednosti financijske imovine.

Prognoza

RBI će stremiti rastu zajmova uz prosječan godišnji porast u postotku od srednje jednoznamenkaste vrijednosti. Očekuje se da stopa rezervacija za financijsku godinu 2019. bude ispod 45 baznih bodova.

Banka očekuje da će se stopa neprihodujućih zajmova i dalje smanjivati. RBI ima za cilj postići stopu troškova i prihoda od oko 55 posto u 2021. godini. U nadolazećim godinama banka ima za cilj konsolidiran prinos na kapital od otprilike 11 posto.

Nastojanje jest da se održi stopa redovnog osnovnog kapitala CET1 stopa od oko 13 posto u srednjeročno. Na temelju tog cilja, RBI namjerava distribuirati između 20 i 50 posto konsolidirane dobiti.

Kvartalno izvješće je dostupno online na sljedećim linkovima http://qr032019.rbinternational.com, verzija na njemačkom jeziku je dostupna na linku http://zb032019.rbinternational.com. Također na istim linkovima možete naručiti i tiskane primjerke.

RBI smatra Austriju, gdje je vodeća korporativna i investicijska banka, kao i Središnju i Istočnu Europu (SIE) svojim domaćim tržištem. Banke podružnice pokrivaju 13 tržišta te regije. Nadalje, RBI Grupa uključuje i brojne druge pružatelje financijskih usluga, primjerice u području leasinga, upravljanja imovinom ili udruživanja i stjecanja (M&A).

Oko 47,000 djelatnika pruža usluge za 16,5 milijuna klijenata putem otprilike 2,100 poslovnica, od kojih je daleko najveći broj u SIE. Dionice RBI-a kotiraju na Bečkoj Burzi. Austrijske Regionalne Raiffeisen Banke u vlasništvu imaju oko 58,8 posto dionica, a ostale su u slobodnoj prodaji. Unutar austrijske Raiffeisen bankarske grupe, RBI je središnja institucija he Regionalnih Raiffeisen Banaka i ostalih povezanih kreditnih institucija.

Za daljnje informacije, molimo obratite se:

Ingrid Krenn-Ditz (+43-1-71 707-6055, ingrid.krenn-ditz@rbinternational.com) ili
Christof Danz (+43-1-71 707-1930, christof.danz@rbinternational.com)
www.rbinternational.com