RBA spremna za Open Banking – potvrdila HNB

16.09.2019

Revidirana Direktiva o platnim uslugama Europske unije – PSD2 (Payment Services Directive 2) – stupila je na snagu i samim time postala katalizator za otvoreno bankarstvo.

 

Revidirana Direktiva o platnim uslugama Europske unije – PSD2 (Payment Services Directive 2) – stupila je na snagu i samim time postala katalizator za otvoreno bankarstvo. Cilj PSD2 direktive je poticanje konkurencije, transparentnosti te inovacija na tržištu plaćanja.

Stupanjem PSD2 regulative na snagu, osigurava se da je vlasništvo nad bankarskim informacijama kao i odluka o korištenju, u potpunosti pod kontrolom klijenta, te je PSD2 temelj za usvajanje zajedničkih standarda banaka i drugih sudionika u okviru kreiranja novog bankarskog ekosustava.

U ovom novom ekosustavu, nositelji su banke i ostali postojeći pružatelji usluga kao i novi igrači na tržištu, odnosno Third Party Providers (TTP), te su svi oni sada potaknuti na međusobnu suradnju. PSD2, između ostalog, propisuje usluge kojima pružatelji platnih usluga, odnosno TPP, mogu i smiju upravljati u ime korisnika platne usluge, a to su:

• usluga informiranja o računu (AIS - Account Information Service) koju može pružati TPP pružatelj usluga informiranja o računu (AISP - Account Information Service Provider)
• usluga iniciranja plaćanja (PIS - Payment Initiation Service) koju može pružati TPP pružatelj usluge iniciranja plaćanja (PISP - Payment Initiation Service Provider)
• usluga potvrde raspoloživosti sredstava (Confirmation on the Availability of Funds Service) koju će pružati TPP pružatelj usluge izdavanja platnih instrumenata (PIISP - Payment Instrument Issuing Service Provider)

Krajnji cilj PSD2 je potaknuti konkurenciju te poticati inovacije stvaranjem ravnopravnih uvjeta za banke i nove tržišne igrače, koji omogućuju jednostavne i sigurne usluge digitalnog plaćanja uz pružanje dodane vrijednosti, odnosno koristi potrošačima.

RBA je objeručke prihvatila ideju otvorenog bankarstva te pripremila namjensko kvalitetno sučelje dostupno zainteresiranim TPP-ima, koje ni po čemu ne zaostaje u usporedbi s RBA internetskim ili mobilnim bankarstvom, dok je puna primjena PSD2 krenula od 14. rujna 2019. godine jer je od stupanja na snagu dan rok za razvoj i prilagodbu bankama i ostalim pružateljima usluga.

Od ožujka 2019. godine je na korištenje TPP-ima izloženo javno produkcijsko testno okruženje (https://sandbox.rba.hr/), dok je sredinom godine Raiffeisen banka omogućila pristup stvarnom namjenskom sučelju putem Real API Developer Portala, koji se nalazi na sljedećoj adresi: https://developer.rba.hr/

Prilikom ove objave, Michael Mϋller, predsjednik Uprave Raiffeisenbank Austria d.d. je izjavio: „Potvrda HNB-a nam u ovom trenutku jako puno znači, pogotovo zato što na dan početka primjene PSD2 regulative, RBA ima svu infrastrukturu spremnu za pružanje dodatne vrijednosti svojim klijentima. Željno očekujemo sve zainteresirane TPP-ove, u nadi da će našim klijentima pružiti iznimnu uslugu jednostavnog pristupa. Ovime smo omogućili klijentima, odnosno krajnjim korisnicima da u svrhu pristupa svom računu, odnosno pregledu stanja i prometa, kao i za zadavanje platnih naloga s Bankom ne ugovara servis niti plaća dodatnu naknadu, dok TPP aplikaciju može koristiti svatko tko ima ugovoreno internetsko ili mobilno bankarstvo. Mi kao banka ne namjeravamo biti samo pasivni pružatelj usluge, već se u otvoreno bankarstvo uključiti aktivno, nudeći naše usluge klijentima drugih primarnih pružatelja usluga“, zaključio je Mϋller. 

Nakon isteka testnog razdoblja, te uspješnog produkcijskog razdoblja, Hrvatska narodna banka je zaključila da RBA ispunjava sve uvjete za dobivanje izuzeća od obveze uspostave mehanizma za izvanredne situacije za svoje namjensko sučelje, preko kojega će isključivo registriranim aktivnim pružateljima usluga informiranja o računu, pružateljima usluga iniciranja plaćanja i pružateljima platnih usluga koji izdaju kartične platne instrumente omogućiti identifikaciju i siguran pristup transakcijskim računima korisnika platnih usluga.

Zaključak HNB-a je potvrda kvalitete sučelja Raiffeisen banke, koja se aktivno uključila u stvaranje novog ekosistema koje podržava otvoreno bankarstvo, kako bi svojim klijentima omogućila najbolje korisničko iskustvo na tržištu.