Raiffeisen banci odobrena su bespovratna sredstva instrumenta Europske unije za povezivanje Europe za projekt kibernetičke sigurnosti

17.08.2022

Europska komisija je Raiffeisen banci odobrila 383.618,00 eura bespovratnih sredstava iz Instrumenta za povezivanje Europe. Potpisivanje ugovora o dodjeli sredstava s Europskom izvršnom agencijom za zdravlje i digitalno gospodarstvo (European Health and Digital Executive Agency, HaDEA) potpisan je u lipnju 2021. godine.

 

Bespovratna sredstva dodijeljena su za projekt „Povećanje razine kibernetičke sigurnosti za podršku kritičnoj infrastrukturi“ kojemu je cilj podizanje razine kibernetičke sigurnosti Raiffeisen banke kako bi se podržala kritična infrastruktura i na taj način osigurala dostupnost pružanja osnovnih usluga u turbulentnim vremenima koje karakteriziraju rastući rizici u području kibernetičke sigurnosti. U sklopu ovog projekta Raiffeisen banka namjerava unaprijediti funkcionalnosti postojećih procesa i izgraditi tehničke kapacitete postojeće infrastrukture nabavom novih informatičkih alata kako bi se podigla razina kibernetičke sigurnosti Banke. Na ovaj način Banka namjerava ojačati tehničke mogućnosti te znanja i vještine za pravilnu identifikaciju i procjenu kibernetičkih rizika te čime će dodatno ojačati kibernetičku otpornost.

Provedba projekta planirana je u periodu od 1. ožujka 2021. do 31. prosinca 2023.

 

Sadržaj ove publikacije isključiva je odgovornost Raiffeisen banke i ne odražava nužno mišljenje Europske unije.