Povodom obilježavanja EMW 2017 održana edukacija u Samoboru

21.03.2017

Samobor, 21. ožujka 2017. godine – Povodom početka programa „European Money Week 2017“, Banka je započela s aktivnostima te edukacijama za djecu i mlade na području Hrvatske.

 

Samobor, 21. ožujka 2017. godine – Povodom početka programa „European Money Week 2017“, Banka je započela s aktivnostima te edukacijama za djecu i mlade na području Hrvatske, koje provodi od 2015. godine, odnosno od početka obilježavanja Europskog tjedna novca u Hrvatskoj.

Prva radionica za mlade organizirana je u Samoboru u Ekonomsko, trgovačko i ugostiteljskoj školi, prilikom čega su kolege iz Banke održali radionicu i predavanje za dva razreda maturanata ekonomskoga smjera.

Učenike je ovom prilikom dočekala ravnateljica škole Mirjana Kroflin, te ukratko objasnila povod okupljanja. Nakon kratkog uvoda, kolegice Ana Višnjić i Petra Moravec, interni treneri RBA te kolege iz Marketinga i odnosa s javnošću, učenicima su predstavili Raiffeisen banku i Grupu, kao i povijest te razvoj Banke u Hrvatskoj. Potom je uslijedila interaktivna radionica prilikom koje su učenici imali prilike čuti sve o upravljanju osobnim financijama i odgovornom upravljanju novcem, povijesti novca i financijskog tržišta, te su im prezentirane osnovne usluge banaka i funkcioniranja financijskog tržišta.

Svrha Europskog tjedna novca je podizanje svijesti o financijskom opismenjavanju mladih Europe. Ove godine je u projektu sudjelovalo više od 20 europskih zemalja, među kojima prvi puta i Republika Hrvatska. Projekt su podržali: Ministarstvo znanosti obrazovanja i sporta, Ministarstvo financija, Ministar­stvo gospodarstva, Hrvatska narodna banka, Hrvat­ska udruga banaka, Hrvatski ured za osiguranje, HANFA i Hrvatska udruga poslodavaca.

Republika Hrvatska se 2014. godine prvi put uključila u obilježavanje Svjetskoga tjedna novca, a od 2015. godine se uključuje i u Europski tjedan novca. To je manifestacija kojoj je cilj skrenuti pozornost na potrebu što ranijeg uključivanja mladih u edukaciju o važnosti odgovornoga ponašanja prema novcu te potaknuti financijsku pismenost, kao i potaknuti razmjenu dobrih iskustava.

Ministarstvo financija u suradnji s Ministarstvom gospodarstva, Ministarstvom znanosti, obrazovanja i sporta, Hrvatskom udrugom banaka, Hrvatskom narodnom bankom, Hrvatskim uredom za osiguranje, Hrvatskom agencijom za nadzor financijskih usluga i Hrvatskom udrugom poslodavaca u tjednu od 27. do 31. ožujka 2017. godine nastavlja s nizom aktivnosti kojima obilježava Europski tjedan novca.