Objavljeni poslovni rezultati RBI za prvo tromjesečje 2017.

17.05.2017

U prvome tromjesečju 2017. godine Raiffeisen Bank International AG (RBI) ostvario je konsolidiranu dobit u visini 220 milijuna eura.

 

Svi se podaci zasnivaju na Međunarodnim standardima financijskog izvještavanja (MSFI).

Od siječnja 2017. godine, u potpunosti je uključen udio poslovanja RZB-a. Tekući pokazatelji za RBI odnose se na objedinjenu banku i, osim kad je navedeno drukčije, povijesni pro forma podatci temelje se na onima za objedinjenu banku (s obzirom na spajanje društava).

Beč, 17. svibnja 2017. – U prvome tromjesečju 2017. godine Raiffeisen Bank International AG (RBI) ostvario je konsolidiranu dobit u visini 220 milijuna eura.

„Vrlo smo zadovoljni početkom financijske godine 2017. Uočavamo vrlo pozitivna gospodarska kretanja na gotovo svim našim tržištima i taj razvoj događaja želimo iskoristiti za selektivan rast“, izjavio je predsjednik Uprave RBI-ja Johan Strobl.

U prva tri mjeseca 2017. godine, neto prihod od kamata povećao se za 5 posto, odnosno 35 milijuna eura, na 796 milijuna eura. To se uglavnom može pripisati povećanju neto prihoda od kamata za 31 milijun eura zbog valutnih kretanja u Rusiji.

„Neto prihod od kamata vrlo je važan za banku utemeljenu na odnosu s klijentima poput RBI-ja. Stoga sam vrlo zadovoljan što je tijekom prvoga tromjesečja došlo do daljnje stabilizacije naše neto kamatne marže“, izjavio je Strobl.

U odnosu na isto razdoblje prethodne godine, opći (administrativni) troškovi poslovanja povećani su za 34 milijuna eura na 815 milijuna eura, uglavnom zbog valutnih učinaka. Omjer troškova i prihoda poboljšao se za 2,6 postotnih bodova te iznosi 62,8 posto zbog višega prihoda od poslovanja.

 

Koeficijent adekvatnosti ukupnoga kapitala (puni paket) na razini 16,8 posto

Na temelju ukupnog rizika, koeficijent adekvatnosti redovnog osnovnog kapitala (prijelazni) bio je na razini 12,4 posto, dok je koeficijent adekvatnosti ukupnoga kapitala (prijelazni) iznosio 17,0 posto.

Ako se izuzmu prijelazne odredbe utvrđene Uredbom o kapitalnim zahtjevima (CRR), koeficijent adekvatnosti redovnog osnovnog kapitala (puni paket) bio je na razini 12,2 posto, dok je koeficijent adekvatnosti ukupnoga kapitala (puni paket) iznosio 16,8 posto.

Uzimajući u obzir neto prihod za prvo tromjesečje 2017. godine, koeficijenti adekvatnosti kapitala bili bi u oba slučaja za 0,4 postotna boda viši.

 

Neto rezervacije za potencijalne gubitke smanjene za 24 posto

Neto rezervacije za potencijalne gubitke snižene su za ukupno 24 posto ili 25 milijuna eura na godišnjoj razini na 80 milijuna eura.

Omjer loših kredita niži je za 0,3 postotnih bodova u odnosu na kraj 2016. godine te iznosi 8,3 posto. Za loše kredite izdvojeno je 5.042 milijuna eura rezervacija za kreditne gubitke, što daje omjer pokrivenosti loših kredita rezervacija od 74,0 posto u odnosu na 75,2 posto krajem godine.

„Kretanje naših troškova rizika i dalje daje razloga za zadovoljstvo. No, moramo uzeti u obzir da su troškovi rizika iz sezonskih razloga u prvome tromjesečju uvijek razmjeno niski“, objašnava Strobl.

 

Usporedba s rezultatima prethodnoga tromjesečja

U odnosu na četvrto tromjesečje 2016. godine, neto prihod od kamata u prvome tromjesečju 2017. pao je za 7 posto ili 61 milijun eura na 796 milijuna eura.

U prvome tromjesečju 2017. godine opći troškovi poslovanja iznosili su 815 milijuna eura, što je za 4 posto ili za 33 milijuna eura niže u odnosu na prethodno tromjesečje.

U odnosu na prethodno tromjesečje, neto rezervacije za potencijalne gubitke snižene su za 177 milijuna eura na 80 milijuna eura.

U prvome tromjesečju 2017. godine konsolidirana dobit iznosila je 220 milijuna eura, što je povećanje za 134 milijuna eura u odnosu na četvrto tromjesečje 2016. godine.

 

Izgledi

RBI nastojati postići koeficijent adekvatnosti CET 1 (puni paket) na razini oko 13 posto u srednjoročnom razdoblju.

Nakon stabiliziranja iznosa kredita RBI predviđa nastavak rasta, uz prosječno godišnje postotno povećanje po niskim jednoznamenkastim stopama. RBI očekuje da će iznos neto rezervacija za potencijalne gubitke u 2017. godini biti ispod razine iz 2016. godine (758 milijuna eura).

Do kraja 2017. godine, banka očekuje omjer loših kredita od oko 8 posto te njegovo daljnje smanjenje u srednjoročnom razdoblju.

Osim toga, RBI u srednjoročnom razdoblju namjerava postići omjer troškova i prihoda između 50 i 55 posto, što je nepromijenjeno u odnosu na naš prethodno postavljen cilj.

Srednjoročni povrat na kapital prije oporezivanja RBI-ja također ostaje nepromijenjen na razini približno 14 posto, uz konsolidirani povrat na kapital na razini približno 11 posto.

* * * * *

 

Online verziji godišnjeg izvješća možete pristupiti putem stranice: http://qr012017.rbinternational.com.

Njemačka je verzija dostupna je na: http://zb012017.rbinternational.com.

Na istoj se mrežnoj stranici mogu naručiti i tiskane verzije.