ESMA objavila upozorenje investicijskim društvima i klijentima

08.05.2020

ESMA je objavila upozorenje i podsjetnik investicijskim društvima na pravila ponašanja te upozorila klijente na rizike povezane s ulaganjima na tržištu kapitala u COVID-19 okolnostima.

 

ESMA objavljuje upozorenje i podsjetnik investicijskim društvima na pravila poslovnog ponašanja te upozorava retail klijente na rizike povezane s ulaganjima na tržištu kapitala u nestabilnim okolnostima uzrokovanim COVID-19

Investicijska društva kao i retail klijenti se upozoravaju i podsjećaju na pravila poslovnog ponašanja kojih se investicijska društva moraju pridržavati kada pružaju investicijske usluge klijentima, posebno vezano za procjenu primjerenosti/prikladnosti, pružanja svih potrebnih informacija i upravljanja proizvodima.

Potreba za ovom objavom ukazala se radi toga što je nekoliko nadležnih tijela primijetilo pojačanu aktivnost retail klijenata i otvaranje novih klijentskih računa na tržištu u razdoblju kada se tržišta kapitala suočavaju s iznimno visokom volatilnošću te povećanim tržišnim, kreditnim i rizicima povezanim s likvidnošću.

U takvim okolnostima, investicijska društva trebaju pružati investicijske usluge s još većom odgovornošću, posebno imajući u vidu da se na tržišta uključuje mnogo novih ulagatelja ili onih koji imaju ograničeno iskustvo i/ili znanje vezano uz ulaganja.

ESMA i nacionalna nadzorna tijela će i u ovim izvanrednim situacijama pratiti i nadzirati poslovno ponašanje investicijskih društava i njihovu usklađenost s pravilima poslovnog ponašanja.

Informacije o ovoj javnoj objavi možete naći na ESMA internetskim stranicama.