Tekući račun

Učinite novi početak mogućim i otvorite tekući račun 100% online

Tekući račun

Učinite novi početak mogućim i otvorite tekući račun 100% online

Saznajte više
Tekući-račun

Izvadak iz odluke o visini naknada za usluge - u primjeni od 9.3.2024. (571 KB)

Naknade u poslovanju s fizičkim osobama - u primjeni od 9.3.2024. (514 KB)

Izvadak iz odluke o visini naknada za usluge (555 KB)

Naknade u poslovanju s fizičkim osobama (512 KB)

Pravilnik o obračunu kamata i naknada (453 KB)

Opće informacije o uslugama Banke (1.045 KB)

Opći uvjeti po računima za plaćanje fizičkih osoba (429 KB)

Terminski plan izvršenja platnih transakcija za fizičke osobe (165 KB)

Obavijest o izmjenama uvjeta prekoračenja i okvirnog ugovora po tekućem računu (120 KB)

Izvadak iz odluke o kamatnim stopama (379 KB)

Vodič u svijet osiguranja depozita (184 KB)

Naknade u poslovanju s fizičkim osobama - u primjeni od 9.3.2024. (514 KB)

Naknade u poslovanju s fizičkim osobama (512 KB)

Pristupnica za tekući račun i RBA pakete (2.231 KB)

Izjava o poreznoj rezidentnosti - fizičke osobe (344 KB)

W-8BEN (67 KB)

W-9 (132 KB)

Kamatne stope na štednju po viđenju građana (92 KB)

Obavijest o izmjenama uvjeta prekoračenja i okvirnog ugovora po tekućem računu (120 KB)

Opći uvjeti po računima za plaćanje fizičkih osoba (429 KB)

Terminski plan izvršenja platnih transakcija za fizičke osobe (165 KB)

Osnovne informacije o zaštiti depozita (94 KB)

Informativni dokument o naknadama Tekući račun (211 KB)