Online zahtjev za otvaranje RBA tekućeg računa

Postanite novi RBA klijent - ispunite zahtjev i otvorite tekući račun bez dolaska u poslovnicu.

Osobni podaci
Zaposlenje
Svrha i izjave
Pregled i slanje zahtjeva
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4

Osobni podaci

Ime
Prezime
OIB
Mobitel
 
 
E-mail
Datum rođenja
Mjesto rođenja
Država rođenja
Državljanstvo
Vrsta identifikacijskog dokumenta
Broj osobne iskaznice/ broj putovnice
Izdavatelj osobne iskaznice/putovnice
Identifikacijski dokument vrijedi od
Identifikacijski dokument vrijedi do
Imate li drugo državljanstvo?

Adresa prebivališta (adresa osobne iskaznice)

Ulica
Kućni broj
Mjesto
Poštanski broj
Država
Porezna općina
Adresa za izvješćivanje je različita od adrese iz osobne iskaznice/putovnice
 
 
 
 
 
 
Napomena: Ova metoda umanjuje mogućnost automatskog dohvata veće količine podataka, s ciljem unaprjeđenja zaštite podataka u skladu s hrvatskom i europskom regulativom.