Selektor paketa tekućih računa

FlexiPLUS-paketi

Pristupnica za Flexi tekući račun i FlexiPLUS pakete (1.902 KB)

Izjava o poreznoj rezidentnosti - fizičke osobe (144 KB)

W-8BEN (67 KB)

W-9 (132 KB)

Pojašnjenje novih Općih uvjeta u kreditnom poslovanju s fizičkim osobama 1.3.2022. (96 KB)

Naknade u poslovima kreditiranja građana (175 KB)

Opći uvjeti poslovanja po RBA FlexiPLUS i Premium paketima (125 KB)

Nenamjenski krediti za umirovljenike s fiksnom kamatnom stopom - uvjeti i opće informacije (126 KB)

Nenamjenski krediti - ostali uvjeti (161 KB)

Informativni dokument o naknadama FlexiFIT paket (229 KB)

Informativni dokument o naknadama FlexiSTART paket (229 KB)

Opća pravila i uvjeti o pogodnostima ORYX Asistencije uz RBA FlexiFIT paket (147 KB)

ORYX Opća pravila i uvjeti za RBA FlexiPREMIUM PLUS paket (217 KB)

ORYX Opća pravila i uvjeti za RBA FlexiSPECIJAL PLUS paket (314 KB)

Opći uvjeti u kreditnom poslovanju sa fizičkim osobama (209 KB)

Pojašnjenje novih Općih uvjeta u kreditnom poslovanju s fizičkim osobama od 1.1.2023. (100 KB)

Opći uvjeti dodatnog zdravstvenog osiguranja korisnika RBA FlexiPLUS i Premium paketa uz tekuće račune (96 KB)

Opći uvjeti osiguranja od nezgode za korisnike RBA FlexiPLUS i Premium paketa uz tekuće račune (96 KB)

Opće informacije posrednika u osiguranju (82 KB)

Pregled parametara za utvrđivanje kamatne stope (168 KB)

Osnovni podaci o sudužniku ili jamcu (435 KB)

Potvrda poslodavca o zaposlenju (309 KB)

Zahtjev za kredit (276 KB)

Dokument s informacijama o proizvodu Dodatno zdravstveno osiguranje uz FlexiPLUS i Premium pakete (315 KB)

Dokument s informacijama o proizvodu Osiguranje od nezgode uz FlexiPLUS i Premium pakete (314 KB)

Najava promjena Okvirnog ugovora i informacija o osiguranju (152 KB)

Pojašnjenje promjena kamatne stope za korisnike RBA osobnih kreditnih kartica s primjenom od 01.07.2022. (440 KB)

Obavijest o izmjenama uvjeta prekoračenja i okvirnog ugovora po tekućem računu (120 KB)

Najava promjena Općih uvjeta i Naknada od 1.1.2023 (183 KB)

Opći uvjeti po računima za plaćanje fizičkih osoba (421 KB)

Opće informacije o uslugama Banke (362 KB)

Izvadak iz odluke o visini naknada za usluge (557 KB)

Naknade u poslovanju s fizičkim osobama (485 KB)

Pravilnik o obračunu kamata i naknada (447 KB)

Izvadak iz odluke o kamatnim stopama (311 KB)